Xem Ngày Tốt Trong Tháng 2

     

Để giúp quý khách thuận tiện trong việc xem ngày tốttháng hai năm 2022 cũng như thuận nhân thể trong việc so sánh các ngày trong thời điểm tháng 2/2022 với nhau. Shop chúng tôi đã Tổng hợp tất một ngày dài đẹp trong tháng 22022 cũng như đưa ra những ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường đúng theo quý chúng ta không cần xem ngày giỏi tháng hai năm 2022 tốt xem ngày đẹp mắt tháng hai năm 2022 cũng chính vì đã có dự tính tiến hành các bước vào một ngày ví dụ trong mon 2, quý bạn vui vẻ tìm mang lại ngày tương xứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn công cụ Xem ngày xuất sắc xấu giúp xem một ngày nắm thể.
Bạn đang xem: Xem ngày tốt trong tháng 2

Xem ngày tốt tháng 3 năm 2022


Xem ngày tốt tháng 4 năm 2022


Xem tử vi phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng mực thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 2 NĂM 2022


Lịch dương

1

Tháng 2


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 2


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 2


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 2


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 2


Lịch âm

5

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 2


Lịch âm

6

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 2


Lịch âm

7

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 2


Lịch âm

8

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 2


Lịch âm

9

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 2


Lịch âm

10

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày gần kề Ngọ, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 2


Lịch âm

11

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 2


Lịch âm

12

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 2


Lịch âm

13

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 2


Lịch âm

14

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 2


Lịch âm

15

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 2


Lịch âm

16

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết
Xem thêm: Lợi Đủ Đường Khi Cho Bé Ăn Sữa Chua Đúng Cách Cho Trẻ Ăn Sữa Chua Tốt Nhất

Lịch dương

17

Tháng 2


Lịch âm

17

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 2


Lịch âm

18

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 2


Lịch âm

19

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 2


Lịch âm

20

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày tiếp giáp Thìn, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 2


Lịch âm

21

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 2


Lịch âm

22

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 2


Lịch âm

23

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 2


Lịch âm

24

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 2


Lịch âm

25

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 2


Lịch âm

26

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 2


Lịch âm

27

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 2


Lịch âm

28

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Trên đây là Tổng phù hợp ngày tốt tháng 2 năm 2022 mà công ty chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Nạm nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu vào thời điểm tháng 2/2022 thì bạn cần tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và đúng mực nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 6năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2022


Xem phong thủy 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim smartphone có phải là thành công phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim smartphone đều có những tích điện riêng, tùy theo trật tựcủa dãy số mà lại Sim điện thoại cảm ứng thông minh có thể tác động tới các bạn theo hướng tốt (Cát) tốt xấu(hung)
*
Dùng ghê dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những nhắc nhở quẻ dịch sim giỏi cho 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể chọn dãy sim phong thủyhợp tuổi thỏa mong muốn muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay giải tỏa vậnhạn
*
Tìm hiểu bỏ ra tiết chân thành và ý nghĩa bộ gậy vào tarot năm 2022 mới nhất!
*
Hướng dẫn cách bói bài xích tarot cho những người mới bước đầu chi tiết
*
Năm 2022, xem bói bài xích tarot ở chỗ nào hay và uy tín liệu các bạn đã biết?
*
Mua bài bác Tarot sống đâu? Địa chỉ mua bài bác tarot uy tín bạn nên biết?
*
Xem bói ý nghĩa sâu sắc bộ bài xích Oracle Tarot năm 2022 đầy đủ, chính xác
*
Ý nghĩa xuôi và ngược của lá bài strength trong tarot năm 2022
*
Giải mã ý nghĩa sâu sắc lá bài Tarot The World năm 2022 đầy đủ nhất!
*
LÁ THE JUDGEMENT - GIẢI MÃ Ý NGHĨA LÁ BÀI CHÍNH XÁC NHẤT NĂM 2022
*
Luận giải chân thành và ý nghĩa lá bài xích the sun trong tarot năm 2022 đưa ra tiết?


Xem thêm: Top 6 Lời Chúc Valentine Cho Mọi Người Đang Cô Đơn, Những Lời Chúc Valentine Ngọt Ngào Và Ý Nghĩa

*
Ý nghĩa lá bài bác The Moon lúc kết hợp với các lá bài xích khác là gì?

Xem ngày xuất sắc xấu