Tiếng anh lớp 5 review 2 trang 70

     

3. Cậu ấy luyện nói vắt nào? He practises speaking by talking khổng lồ his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng phương pháp nói với những người dân bạn quốc tế của cậu ấy.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 5 review 2 trang 70


Câu 1

1. Listen and tick.

(Nghe và khắc ghi chọn (✓).)

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Tom: How many lessons vì chưng you have today, Quan?

Quan: I have four: Maths, Vietnamese, English and IT.

2. Akiko: You are very good at speaking English, Nam!

Nam: Thank you, Akiko.

Akiko: How vì chưng you practise speaking?

Nam: I speak English with my friends every day.

Tạm dịch:

1. Tom: Hôm nay chúng ta có bao nhiêu môn học hả Quân?

Quân: Mình gồm 4 môn: toán, giờ đồng hồ Việt, tiếng Anh và công nghệ thông tin.

2. Akiko: Bạn nói giờ đồng hồ Anh hết sức tốt, phái mạnh à!

Nam: Cảm ơn bạn, Akiko.

Akiko: Bạn luyện nói như vậy nào?

Nam: Mình nói giờ đồng hồ Anh với chúng ta mình hàng ngày.

Lời giải chi tiết:

1. C 2. B


Câu 2

2. Listen and number.

(Nghe cùng điền số.)

*

Phương pháp giải:

Audio script

1. Tony: How vì chưng you practise listening?

Mai: I often watch English cartoons on TV.

Tony: Great! Let"s watch cartoons together.

2. Linda: What are you going to vì on Sports Day?

Mai: I"m going khổng lồ play badminton.

Linda: I lượt thích badminton, too. Let"s play together.

Mai: OK.

3. Tom: What subject bởi you like best, Nam?

Nam: English. It"s my favourite subject.

Tom: How often vì you have English?

Nam: I have it four times a week.

4. Linda: What are you reading, Tom?

Tom: Snow White và the Seven Dwarfs.

Linda: What vị you think of the main character?

Tom: Snow white is very kind.

Tạm dịch:

1. Tony: Bạn luyện nói như thế nào?

Mai: Mình thường xem hoạt hình tiếng Anh bên trên tivi.

Tony: Tuyệt vời! bọn chúng mình cùng xem đi.

2. Linda: Bạn dự định làm cái gi vào ngày Thể thao?

Mai: Mình ý định chơi mong lông.

Linda: Mình đều thích chơi ước lông. Chúng mình cùng chơi đi.

Mai: Được.

3. Tom: Môn học tập nào cậu ưa thích nhất hả Nam?

Nam: Tiếng Anh. Đó là môn học thích thú của mình.

Tom: Bạn hay học tiếng Anh với tần suất như thế nào?

Nam: Mình học tập Tiếng Anh 4 lần một tuần.

4. Linda: Bạn sẽ đọc gì thế, Tom?

Tom: Nàng Bạch Tuyết với bày chú lùn.

Linda: Bạn nghĩ gì về nhân vật dụng chính?

Tom: Nàng Bạch Tuyết tốt nhất có thể bụng.

Lời giải bỏ ra tiết:

a.3

b.4

c.1

d.2


Câu 3

3. Listen và tick Yes (Y) or No (N).

(Nghe và đánh dấu chọn (✓) vào ô có (Y) hoặc vào ô không (N).)

 YN

1. Tom saw some gorrilas at the zoo yesterday.

(Hôm qua Tom đã quan sát thấy một vài con khỉ thốt nhiên ở sở thú.)

  

2. Nam"s going lớn play football on Sports Day.

(Vào Ngày hội Thể thao nam định chơi đá bóng.)

  

Phương pháp giải:

Audio script

1. Akiko: Where did you go yesterday?

Tom: I went to lớn the zoo.

Akiko: What did you see at the zoo?

Tom: I saw a big elephant and some other animals.

Akiko: Did you see any gorillas?

Tom: Yes, I did. I saw some gorillas. They were really funny.

2. Tony: Where will Sports Day be, Nam?

Nam: It"ll be at my school.

Tony: What are you going to vì chưng on that day?

Nam: I"m going to lớn play table tennis. Do you like playing table tennis, Tony?

Tony: No, I don"t. I lượt thích playing football.

Xem thêm: Phụ Nữ Thủ Đô Hưởng Ứng “ Tuần Lễ Áo Dài Là Gì, Phụ Nữ La Gi Hưởng Ứng Tuần Lễ Áo Dài

Tạm dịch:

1. Akiko: Hôm qua, chúng ta đã đi đâu vậy?

Tom: Mình đi sở thú.

Akiko: Bạn vẫn thấy gì sinh hoạt sở thú?

Tom: Mình thấy một chú voi to phệ và một vài động vật khác.

2. Tony: Ngày hội thể dục sẽ diễn ra ở đâu, Nam?

Nam: Nó sẽ diễn ra ở ngôi trường của mình.

Tony: Bạn dự định làm cái gi vào ngày đó?

Nam: Mình dự tính chơi láng bàn. Bạn có thích đùa bóng bàn không, Tony?

Tony: Không. Mình thích chơi bóng đá.

Lời giải chi tiết:

1.Y 2. N


Câu 4

4. Read and write.

(Đọc cùng viết.)

*

1. How often does nam giới have English?

(Nam thông thường sẽ có môn tiếng Anh mấy lần?)

2. What storybook can he read in English?

(Sách truyện bằng tiếng Anh cậu ấy hoàn toàn có thể đọc là gì?)

3. How does he practise speaking?

(Cậu ấy luyện nói nỗ lực nào?)

4. How does he practise writing?

(Cậu ấy luyện viết vậy nào?)

5. Why does he learn English?

(Tại sao cậu ấy học tiếng Anh?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tôi tên là Nam. Tôi đến lớp từ vật dụng Hai mang đến thứ Sáu. Tối có môn Toán cùng Tiếng Việt mỗi ngày. Tôi tất cả môn giờ Anh tư lần một tuần. Giờ đồng hồ Anh là môn học ngưỡng mộ của tôi. Tôi luyện đọc bằng cách đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh và phần lớn sách truyện. Bây giờ đồng hồ tôi rất có thể đọc A-la-đin với cây đèn thần bởi tiếng Anh. Trui rèn nói bằng phương pháp nói với những người dân bạn quốc tế của tôi. Từng ngày, trui rèn viết giờ Anh bàng bí quyết gửi những thư điện tử đến các bạn tôi Hakin sống Ma-lai-xi-a. Tôi học tập tiếng Anh cũng chính vì tôi ao ước xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh bên trên ti vi.

Lời giải chi tiết:

1. He has it four times a week.

(Cậu ấy có nó tứ lần một tuần.)

2. He can read Aladdin & the Magic Lamp in English.

(Cậu ấy rất có thể đọc truyện A-la-đin cùng cây đèn thần.)

3. He practises speaking by talking lớn his foreign friends.

(Cậu ấy luyện nói bằng phương pháp nói với những người dân bạn quốc tế của cậu ấy.)

4. He practises writing by sending emails to lớn his friend Hakim in Malaysia.

(Cậu ấy luyện viết bằng cách gửi nhiều thư điện tử đến chúng ta cậu ấy là Hakim sống Ma-lai-xi-a.)

5. Because he wants to watch English cartoons on TV.

(Bởi bởi vì cậu ấy hy vọng xem nhiều phim hoạt hình bằng giờ đồng hồ Anh trên ti vi.)


Câu 5

5. Write about you. Then tell the class about it.

(Viết về em. Tiếp nối nói cùng với lớp về nó.)

1. How often vì you have English? _____________

(Bạn thường sẽ có môn tiếng Anh mấy lần?)

2. How bởi vì you learn English? _____________

(Bạn học tiếng Anh như thế nào?)

3. What is your favourite book? Who"s the main character in your favourite book? What"s he/she like? _____________

(Quyển sách yêu thích của người sử dụng là gì? Nhân vật bao gồm trong cuốn sách yêu thích của chúng ta là ai? Cậu/Cô ấy như thế nào?)

4. What did you see at the zoo last time? _____________

(Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú vào thời gian trước?)

5. What are you going khổng lồ on Sports Day? _____________

(Bạn sẽ làm gì vào ngày Hội thao?)

Lời giải chi tiết:

1. I have English every day except Saturday và Sunday.

(Tôi gồm môn tiếng Anh hằng ngày trừ thiết bị Bảy và chủ nhật.)

2. I learn khổng lồ listen English by watching English cartoons on TV.

(Tôi học nghe giờ Anh bằng phương pháp xem phim hoạt hình tiếng Anh bên trên TV.)

I learn vocabulary by writing new words on my notebook và read them aloud.

(Tôi học tập từ vựng bằng phương pháp viết đều từ new vào tập và đọc lớn chúng.)

I learn lớn speak English by talking to my foreign friends.

(Tôi học nói giờ Anh bằng cách nói chuyện với những người dân bạn nước ngoài của tôi.)

I learn khổng lồ read English by reading English comic books & short English story.

(Tôi học phát âm tiếng Anh bằng phương pháp đọc các sách chuyện tranh tiếng Anh và truyện ngắn giờ đồng hồ Anh.)

3. My favourite book is Snow White và the Seven Dwarfs.

(Quyển sách ưa thích của tôi là Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn.)

The main character in my favourite book is Snow White.

(Nhân vật thiết yếu trong quyển sách yêu mến của tôi là Bạch Tuyết.)

She is very beautiful & so kind.

(Cô ấy rất xinh rất đẹp và xuất sắc bụng.)

4.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Lòng Biết On Thầy Cô Hay Nhất, Ca Dao Tục Ngữ Về Lòng Biết On Thầy Cô

 I saw the tigers, the elephants, the lions, the monkeys, the peacocks, the bears...

(Tôi đang thấy những bé hổ, những con voi, những nhỏ sư tử, những con khỉ, những bé công, những con gấu,...)