Phú thọ có bao nhiêu huyện

     

Tỉnh Phú Thọ bao gồm bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Phú Thọ là một trong Tỉnh thuộc Đông bắc bộ của nước ta, bao gồm trung trọng điểm hành chính để ở Thành phố Việt Trì. Thức giấc Phú thọ có dân số khoảng 1.463.726 và biển cả số xe cộ là 19. Thức giấc Phú Thọ tất cả 14 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Phú thọ có bao nhiêu huyện


Xem các địa điểm du lịch tại tỉnh giấc Phú Thọ

*
Bản đồ gia dụng hành thiết yếu Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ tất cả bao nhiêu làng phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 3.534,6 km2 thì tỉnh giấc Phú Thọ bao gồm bao nhiêu huyện, thị xã, xã phường thị xã nhỉ? có lẽ rằng bạn chưa chắc chắn Tỉnh Phú Thọ gồm tới 14 cấp quận thị trấn thị xã, trong số đó Tỉnh Phú Thọ tất cả 278 cấp cho xã phường thị trấn đấy. Ví dụ như sau nhé:


1. Tp Việt Trì có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du định kỳ tại thành phố Việt Trì

Thành phố Việt Trì bao gồm 23 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, phường bao hàm 10 xã cùng 13 phường: Phường Dữu Lâu, Phường Vân Cơ, Phường Nông Trang, Phường Tân Dân, Phường Gia Cẩm, Phường Tiên Cát, Phường lâu Sơn, Phường Thanh Miếu, Phường Bạch Hạc, Phường Bến Gót, Phường Vân Phú, buôn bản Phượng Lâu, xóm Thụy Vân, Phường Minh Phương, làng Trưng Vương, Phường Minh Nông, xã Sông Lô, làng mạc Kim Đức, thôn Hùng Lô, làng Hy Cương, làng Chu Hóa, làng Thanh Đình, xóm Tân Đức.

2. Thị xóm Phú Thọ gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du định kỳ tại Thị thôn Phú Thọ

Thị làng mạc Phú Thọ có 10 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, phường bao hàm 5 xã cùng 5 phường: Phường trường Thịnh, Phường Hùng Vương, Phường Phong Châu, Phường Âu Cơ, buôn bản Hà Lộc, buôn bản Phú Hộ, xã Văn Lung, xóm Thanh Minh, làng Hà Thạch, Phường Thanh Vinh.

3. Thị xã Đoan Hùng bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Đoan Hùng

Huyện Đoan Hùng tất cả 28 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 27 xã: thị trấn Đoan Hùng, xã Đông Khê, buôn bản Nghinh Xuyên, buôn bản Hùng Quan, Xã bởi Luân, xã Vân Du, buôn bản Phương Trung, xã Quế Lâm, xóm Minh Lương, Xã bởi Doãn, xóm Chí Đám, buôn bản Phong Phú, xóm Phúc Lai, buôn bản Ngọc Quan, xóm Hữu Đô, làng mạc Đại Nghĩa, làng mạc Sóc Đăng, thôn Phú Thứ, xã Tây Cốc, Xã yên ổn Kiện, xã Hùng Long, thôn Vụ Quang, xóm Vân Đồn, thôn Tiêu Sơn, buôn bản Minh Tiến, thôn Minh Phú, xã Chân Mộng, làng Ca Đình.

4. Thị trấn Hạ Hoà bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại huyện Hạ Hoà

Huyện Hạ Hoà bao gồm 33 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 32 xã: thị trấn Hạ Hoà, làng mạc Đại Phạm, thôn Hậu Bổng, buôn bản Đan Hà, thôn Hà Lương, làng Lệnh Khanh, thôn Phụ Khánh, làng mạc Liên Phương, xã Đan Thượng, Xã nhân hậu Lương, làng Động Lâm, thôn Lâm Lợi, buôn bản Phương Viên, xóm Gia Điền, xóm Ấm Hạ, thôn Quân Khê, buôn bản Y Sơn, Xã mùi hương Xạ, buôn bản Cáo Điền, xóm Xuân Áng, Xã yên Kỳ, làng mạc Chuế Lưu, làng Minh Hạc, buôn bản Lang Sơn, Xã bởi Giã, Xã lặng Luật, làng mạc Vô Tranh, thôn Văn Lang, Xã thiết yếu Công, làng Minh Côi, xóm Vĩnh Chân, làng Mai Tùng, thôn Vụ Cầu.

5. Huyện Thanh bố có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Thanh Ba

Huyện Thanh tía có 27 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn cùng 26 xã: thị trấn Thanh Ba, làng Thanh Vân, buôn bản Vân Lĩnh, làng Đông Lĩnh, buôn bản Đại An, Xã hanh hao Cù, xóm Thái Ninh, làng Đồng Xuân, xã Năng Yên, buôn bản Yển Khê, buôn bản Ninh Dân, xã Quảng Nạp, làng mạc Vũ Yển, Xã lặng Nội, làng mạc Phương Lĩnh, xã Võ Lao, buôn bản Khải Xuân, thôn Mạn Lạn, làng mạc Thanh Xá, xã Chí Tiên, xã Đông Thành, thôn Hoàng Cương, xã Sơn Cương, xã Thanh Hà, xóm Đỗ Sơn, thôn Đỗ Xuyên, buôn bản Lương Lỗ.

6. Thị trấn Phù Ninh gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Phù Ninh

Huyện Phù Ninh có 19 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 18 xã: thị xã Phong Châu, làng mạc Phú Mỹ, xóm Lệ Mỹ, làng Liên Hoa, xã Trạm Thản, làng mạc Trị Quận, xã Trung Giáp, làng mạc Tiên Phú, làng mạc Hạ Giáp, xóm Bảo Thanh, làng mạc Phú Lộc, thôn Gia Thanh, xã Tiên Du, xã Phú Nham, thôn Bình Bộ, xóm An Đạo, thôn Tử Đà, buôn bản Phù Ninh, buôn bản Vĩnh Phú.

Xem thêm: Những Bức Tranh Vẽ Tranh Đề Tài 26 Tháng 3 Mới 2021, Những Bức Tranh, Ảnh Ngày 26/3 Ý Nghĩa Nhất

7. Thị trấn Yên Lập tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Yên Lập

Huyện yên Lập tất cả 17 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn cùng 16 xã: thị xã Yên Lập, làng Mỹ Lung, làng mạc Mỹ Lương, làng Lương Sơn, buôn bản Xuân An, buôn bản Xuân Viên, thôn Xuân Thủy, làng mạc Trung Sơn, làng mạc Hưng Long, xã Nga Hoàng, làng mạc Đồng Lạc, xã Thượng Long, làng Đồng Thịnh, xã Phúc Khánh, thôn Minh Hòa, thôn Ngọc Lập, làng Ngọc Đồng.

8. Thị trấn Cẩm Khê bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị xã Cẩm Khê

Huyện Cẩm Khê gồm 31 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 30 xã: thị trấn Sông Thao, thôn Tiên Lương, làng Tuy Lộc, làng Ngô Xá, xã Phương Xá, buôn bản Phượng Vĩ, làng mạc Đồng Cam, buôn bản Thụy Liễu, buôn bản Phùng Xá, xóm Sơn Nga, Xã sai Nga, làng mạc Tùng Khê, làng mạc Tam Sơn, buôn bản Văn Bán, Xã cung cấp Dẫn, làng mạc Thanh Nga, thôn Xương Thịnh, thôn Phú Khê, làng mạc Sơn Tình, Xã lặng Tập, Xã hương Lung, xã Tạ Xá, làng mạc Phú Lạc, làng mạc Tình Cương, xóm Chương Xá, Xã hiền Đa, làng mạc Văn Khúc, Xã lặng Dưỡng, Xã cat Trù, buôn bản Điêu Lương, làng mạc Đồng Lương.

9. Huyện Tam Nông gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Tam Nông

Huyện Tam Nông có 20 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 19 xã: thị xã Hưng Hoá, làng Vực Trường, Xã hiền đức Quan, Xã hương Nha, làng mạc Thanh Uyên, buôn bản Xuân Quang, thôn Tứ Mỹ, xóm Văn Lương, thôn Hùng Đô, xã Phương Thịnh, buôn bản Tam Cường, xóm Cổ Tiết, buôn bản Quang Húc, Xã hương Nộn, buôn bản Tề Lễ, làng Thọ Văn, làng mạc Dị Nậu, xã Hồng Đà, làng mạc Dậu Dương, thôn Thượng Nông.

10. Thị xã Lâm Thao tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại huyện Lâm Thao

Huyện Lâm Thao có 14 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 12 xã: thị xã Lâm Thao, xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn, làng Xuân Lũng, làng Xuân Huy, xã Thạch Sơn, xóm Sơn Vi, Xã hòa hợp Hải, làng mạc Sơn Dương, làng mạc Cao Xá, Xã gớm Kệ, xóm Vĩnh Lại, xóm Tứ Xã, Xã phiên bản Nguyên.

11. Thị xã Thanh Sơn bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Thanh Sơn

Huyện Thanh Sơn gồm 23 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 22 xã: thị xã Thanh Sơn, làng mạc Sơn Hùng, làng mạc Địch Quả, Xã sát Lai, xóm Thục Luyện, xã Võ Miếu, làng Thạch Khoán, làng Cự Thắng, xã Tất Thắng, xóm Văn Miếu, buôn bản Cự Đồng, Xã chiến thắng Sơn, xóm Tân Minh, Xã hương Cần, thôn Khả Cửu, xã Đông Cửu, làng mạc Tân Lập, Xã im Lãng, Xã lặng Lương, xã Thượng Cửu, làng Lương Nha, Xã yên Sơn, buôn bản Tinh Nhuệ.

12. Thị xã Thanh Thuỷ có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị trấn Thanh Thuỷ

Huyện Thanh Thuỷ bao gồm 15 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 14 xã: làng mạc Đào Xá, thôn Thạch Đồng, xóm Xuân Lộc, xã Tân Phương, thị xã Thanh Thủy, làng mạc Sơn Thủy, làng Bảo Yên, xóm Đoan Hạ, làng mạc Đồng Luận, làng mạc Hoàng Xá, làng mạc Trung Thịnh, xóm Trung Nghĩa, xóm Phượng Mao, xã Yến Mao, làng Tu Vũ.

Xem thêm: Người Ăn Chay Ăn Trứng Gà Được Không ? Ăn Chay Có Giảm Cân Không?

13. Thị xã Tân Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị xã Tân Sơn

Huyện Tân Sơn có 17 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 0 thị trấn và 17 xã: làng Thu Cúc, làng mạc Thạch Kiệt, buôn bản Thu Ngạc, buôn bản Kiệt Sơn, thôn Đồng Sơn, xã Lai Đồng, làng mạc Tân Phú, làng Mỹ Thuận, làng mạc Tân Sơn, làng mạc Xuân Đài, làng mạc Minh Đài, xã Văn Luông, làng Xuân Sơn, thôn Long Cốc, làng Kim Thượng, làng mạc Tam Thanh, xóm Vinh Tiền.