Phan Thị Bích Hằng Nói Về Cõi Âm

     

*
Không nhằm mục đích mục đích khích lệ sự mê tín dị đoan, trải qua bài thì thầm giữa đơn vị ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và dòng tộc bọn họ Phan, chúng tôi một đợt tiếp nhữa muốn khuyên với chúng ta sơ cơ rằng chết chưa phải là hết. Đạo Phật vốn chú trọng phương tiện nhân quả mà lại phảng phất trong những câu chuyện của cô ấy Hằng bọn họ càng dìm rõ hơn về sự việc này: gieo nhân làm sao ắt gặp mặt quả nấy. Như trong câu chuyện bà lão khi còn sống ham mê lừa người tạo nên ăn phân trâu, đến khi nhắm mắt hài cốt khi tìm thấy lại bên trong giữa bến bãi phân trâu. Hay mẩu truyện khi sinh thời người dì đến đứa cháu nuôi ăn cơm với phân gián sau đây chết đi hồn trở về đòi ăn uống cơm trộn lẫn phân gián… rất nhiều gì bên ngoại cảm Bích Hằng “nhìn thấy” với kể lại giúp họ có câu trả lời về những thắc mắc mà xưa nay chúng ta thường từ hỏi như chuyện cúng cúng, tập tục đốt xoàn mã… Qua đó, tín đồ thật lòng tu đạo hãy lo tích phước lũy thiện ngay từ giờ đồng hồ phút này chớ để khi lâm bình thường e rằng thừa muộn màng vì cần chịu quả báo thống khổ ở hầu hết đời sau.

Bạn đang xem: Phan thị bích hằng nói về cõi âm


 

Các bài Pháp Liên Quan:❏ tứ Yếu Tố làm chủ Số Phận bé Người❏ Niệm Phật Công Đức phần 4❏ Triệt Ngộ Đại Sư Thị bọn chúng phần 1/2❏ Làm nỗ lực Nào Để Tổng Tụng hết 3 Tạng 12 Phần Giáo Điển Của Đức Phật?