Non-Current Assets Là Gì

     

Cách học tập bài gia tài dài hạn hữu hình vào môn học tập FA/F3 ACCA

Trong doanh nghiệp, tài sản dài hạn (non-current assets) là những gia tài có vốn đầu tư lớn, thời gian sử dụng thọ dài.Bạn sẽ xem: Non-current assets là gì

Tài sản dài hạn gồm những: tài sản thắt chặt và cố định hữu hình, tài sản cố định và thắt chặt vô hình và những tài sản lâu dài khác.Bạn đang xem: Non current asset là gì


*

Trong bài học kinh nghiệm này, chúng ta sẽ tập trung vào gia sản Đất đai, công ty xưởng, Thiết bị; bí quyết hạch toán khấu hao, review lại cùng thanh lý tài sản dài hạn vào doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Non-current assets là gì

I. Mục tiêu

Chuẩn mực kế toán tài chính IAS 16: Đất đai, đơn vị xưởng, Thiết bị.Hạch toán khấu hao gia sản dài hạnĐánh giá chỉ lại tài sản dài hạnThanh lý gia tài dài hạn

II. Nội dung

1. Giá thành vốn hóa (Capital Expenditure) và chi phí hoạt đụng (Operating Expenditure)


*

*

3. Chuẩn mực IAS 16: Đất đai, nhà máy và lắp thêm (PPE - Property, Plant, Equipment)

Trong những tài sản lâu dài hữu hình (Tangible non-current assets) của người sử dụng sản xuất, PPE chiếm phần một tỷ trọng to về mặt giá trị. Bởi thế, bọn họ sẽ ưu tiên nói tới PPE khi đề cập đến gia sản dài hạn hữu hình.

a. Định nghĩa

Theo IAS 16, Đất đai, nhà xưởng và thứ là gia sản hữu hình (tangible assets) đáp ứng đầy đủ 2 tiêu chuẩn:

Được sở hữu bởi doanh nghiệp, ship hàng cho sản xuất, hỗ trợ sản phẩm dịch vụ, để cho thuê hoặc ship hàng cho các bước quản lýƯớc tính thời hạn sử dụng nhiều hơn 1 kỳ kế toán


*

Lưu ý: PPE không bao gồm bất động sản cho mướn và bđs nắm giữ đợi tăng giá

PPE có thể được hình thành từ những việc mua từ tín đồ bán, gây ra nội bộ hoặc qua trao đổi. PPE còn gọi là tài sản cố định (fixed assets) trong doanh nghiệp, cùng được trình diễn trong mục gia sản dài hạn bên trên Bảng bằng phẳng kế toán.

b. Các thuật ngữ liên quan


*

c. Tiêu chuẩn ghi dìm PPE

Kế toán ghi nhận PPE nếu gia sản đó thỏa mãn:

Có thể thu được công dụng kinh tếChi mức giá của tài sản rất có thể xác định một cách đáng tin cậy

Ngoài ra, gia tài cũng phải vừa lòng các yêu thương cầu cụ thể về mức ngân sách trị bởi doanh nghiệp quy định.

Ghi nhận lúc đầu (Initial Measurement)

Nguyên giá bán của PPE được ghi nhận bao hàm tât cả đưa ra phí quan trọng để đưa gia sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động. Các ngân sách chi tiêu cần thiết bao gồm các khoản dưới đây:

Giá cài trên hóa đối chọi (sau khi trừ đi chiếu khấu thương mại và những khoản giảm giá)Chi phí chuẩn bị địa điểmChi giá thành vận chuyểnChi phí tổn lắp đặtChi tầm giá thuê chăm giaChi phí chạy thử sau khi trừ tiền thu được từ các việc bán thành phầm tạo ra lúc chạy thửChi phí nhân viên cấp dưới phát sinh trực tiếpChi phí ước tính cho vấn đề tháo dỡ gia tài và phục hồi vị trí về nguyên trạng

Nguyên giá của PPE không bao gồm:

Hao hụt vượt định nút (hỏng hóc, mất…) trong quá trình hình thành và nâng cấp tài sảnChi phí cai quản và chi phí sản xuất chungChi phí lắp đặt và ngân sách trước vận hànhChi tổn phí vận hành ban đầu trước lúc tài sản đạt mức hiệu suất yêu thương cầuChi phí huấn luyện nhân viên áp dụng tài sảnHợp đồng bảo trì đã trả mang đến tài sản

Ghi nhận tiếp theo sau (Subsequently Measurement)

Trong những kỳ kế toán tiếp theo, quý giá trên sổ sách (CV) của PPE được đo lường theo 2 phương pháp:

Phương pháp nguyên giá bán (Cost model):Phương pháp đánh giá lại quý giá (Revaluation model):

Bút toán ghi dấn ban đầu:

Nợ PPE trên nguyên giá

Tiền/Nợ bắt buộc trả

dự trữ cho vấn đề tháo dỡ tài sản và giá cả phục hồi địa điểm

4. Kế toán khấu hao tài sản (Depreciation Accounting)

a. Những khái niệm

Khấu hao (Depreciation) là phần phân chia giá trị hao mòn của gia sản trong thời hạn sử dụng hữu ích.

Thời gian thực hiện hữu ích (Useful life) là thời hạn mà gia tài dài hạn phát huy được chức năng cho sản xuất, tởm doanh.

Giá trị còn lại (Residual value) là quý hiếm chênh lệch mà doanh nghiệp mong rằng thu được trường đoản cú một gia sản vào cuối thời gian sử dụng hữu ích, sau khi trừ đi các giá thành kỳ vọng của việc thanh lý gia sản đó.

b. Bí quyết ghi dấn khấu hao gia tài dài hạn

Khấu hao của gia sản trong kỳ được xem vào lãi hoặc lỗ của kỳ kế toán tài chính một cách trực tiếp hoặn loại gián tiếp

Bút toán ghi nhận:

Nợ Chi mức giá khấu hao (Depreciation Expense)

Tài khoản khấu hao lũy kế/Dự chống khấu hao

(Accumulated deprication account/Allowance for depreciation)

c. Các phương pháp tính khấu hao

Phương pháp khấu hao đường thẳng (Straight line method)

Phương pháp trích khấu hao mà mức khấu hao sản phẩm kỳ kế toán tài chính không cố gắng đổi vào suốt thời gian khấu hao của TSCĐ

Giá trị khấu hao mặt hàng năm được xem bằng:

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần (Reducing balance method)

Phương pháp trích khấu hao mà mức khấu hao sản phẩm năm được tính theo tỷ lệ phần trăm cố định của giá trị trên sổ sách của tài sản

Giá trị khấu hao hằng năm được tính bằng:

Trong đó:

n: Số năm áp dụng hữu ích

r: cực hiếm còn lại

c: Nguyên giá

Phương pháp khấu hao tổng những chữ số (Sums of digits)

Giá trị khấu hao mặt hàng năm được tính bằng:

Trong đó:

y: Số năm sử dụng hữu ích còn lại

d: Tổng các chữ số của các năm thực hiện =

5. Đánh giá lại giá trị PPE (PPE Revaluation)

Theo cách thức đánh giá chỉ lại cực hiếm (Revaluatuon model), việc đánh giá lại gia sản phải được tiến hành thường xuyên, nhằm mục tiêu để quý hiếm ghi sổ (carrying amount) của một gia sản không biệt lập một giải pháp trọng yếu hèn so với giá trị hợp lý và phải chăng (fair value) trên Bảng cân đối kế toán.

Xem thêm: Tuổi Nào Xông Đất Tốt Nhất Cho Năm Sửu Tuổi Nào Xông Nhà Tốt

Nguyên tắc chung:

Khi một gia sản được reviews lại giá chỉ trị, những tài sản cùng một số loại trong PPE cũng nên được review lạiViệc đánh giá lại gia tài phải được dựa vào giá trị hợp lý và phải chăng – dựa trên giá trị thay thế sửa chữa hoặc chỉ số định giá siêng nghiệpKhi gồm một gia sản được reviews lại, đề nghị thường xuyên cập nhật việc đánh giá lại này để bảo vệ rằng giá trị trên sổ sách (carrying value) xấp xỉ giá trị hợp lí (fair value) tại ngày lập báo cáo Tài chính.

Có nhì trường hòa hợp khi doanh nghiệp review lại PPE: Đánh giá bán lại đội giá trị và review lại ưu đãi giảm giá trị.

Đánh giá chỉ lại làm tăng giá trị tài sản(Upward Revaluation):

Các cách ghi nhận:

Điều chỉnh giá trị phải chăng cũ thành giá trị phải chăng mớiXóa sổ khấu hao lũy kếHoàn nhập phần đông khoản lỗ (nếu có) gây ra từ những khoản review lại giảm ngay trị trước đóGhi dìm khoản chênh lệch tăng giá trị gia sản vào tài khoản Thặng dư review lại gia sản (Revaluation Surplus)

Đánh giá lại làm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị gia sản (Downward Revaluation):

Các bước ghi nhận:

Điều chỉnh giá bán trị hợp lý và phải chăng cũ thành giá chỉ trị phải chăng mớiXóa sổ khấu hao lũy kếHoàn nhập phần lớn khoản thu được (nếu có) tạo ra từ các khoản đánh giá lại tăng giá trị trước đóGhi nhấn khoản chênh lệch ưu đãi giảm giá trị gia sản lên report Thu nhập (Income Statement)

6. Thanh lý gia tài dài hạn (Non-current assets disposal)

Trong doanh nghiệp, tài sản dài hạn được thanh lý khi hết thời hạn sử dụng hữu ích, hoặc cần được được sửa chữa để mua tài sản mới có tác dụng cao hơn. Lúc thanh lý, công ty lớn sẽ phát sinh khoản lãi hoặc lỗ tùy thuộc vào giá trị thu hồi được và giá trị trên sổ sách của tài sản đó:

Giá trị tịch thu được > cực hiếm trên sổ sách (NBV): Doanh nghiệp gồm lãiGiá trị tịch thu được

Lợi nhuận thu được từ việc thanh lý gia tài dài hạn được trình bày trên report Thu nhập (Income Statement) trong phần Thu nhập khác.

Lỗ từ các việc thanh lý gia sản dài hạn được trình bày trong phần Chi phí trên report Thu nhập (Income Statement).

Bút toán ghi nhận:

Kế toán ghi dìm đồng thời 3 cây bút toán khi thanh lý:

Xóa sổ tài sản

Nợ Thanh lý gia tài dài hạn (Disposal of non-current asset)

gia sản dài hạn tại nguyên giá (Non-current asset at cost)

Xóa sổ Hao mòn lũy kế

Nợ Khấu hao lũy kế (Accumulated depreciation)

Thanh lý tài sản dài hạn tại cực hiếm của khấu hao tại ngày thanh lý (Disposal of non-current asset with the accumulated depreciation on the asset á at the date of sale)

Ghi dìm tiền chiếm được từ thanh lý

Nợ cần thu khách hàng/Tiền

Thanh lý gia sản dài hạn tại giá thành (Disposal of non-current asset at price)

7. Trình bày Tài sản lâu năm (Disclosure of non-current assets)

IAS 16 yêu thương cầu đối chiếu giữa giá trị ghi sổ đầu kỳ và cuối kỳ của gia sản dài hạn trước lúc được trình diễn trên report tài chính.

Việc so sánh cần phải trình bày sự dịch chuyển của số dư của tài sản dài hạn, bao hàm những khoản:

Thêm tài sảnThanh lý tài sảnTăng/Giảm quý giá từ việc reviews lại tài sảnGiảm giá trị ghi sổ tài sảnKhấu hao tài sảnCác khoản biến hóa giá trị khác

Báo cáo tài thiết yếu phải trình bày:

Một diễn giải chính sách kế toán trình bày cơ sở giám sát để xác định giá trị mà gia tài được khấu hao, với các chế độ kế toán khácVới mỗi một số loại Đất đai, nhà xưởng và thiết bị:

Phương pháp khấu hao được sử dụngThời gian sử dụng hữu ích và phần trăm khấu hao được sử dụngTổng khấu hao được phân chia từng kỳKhấu hao lũy kế vào đầu kỳ và cuối kỳ

Đối với gia sản được đánh giá lại:

Cơ sở reviews lại tài sảnNgày có hiệu lực của việc nhận xét lạiNgười định giá (nếu không hòa bình với công ty)Giá trị ghi sổ của mỗi một số loại đất đai, nhà xưởng và thiết bị đã được bao gồm trong report tài chính

Sự biến hóa thặng dư reviews lại gia tài trong kỳ và mọi tiêu giảm trong việc phân phối số dư tới công ty sở hữu8. Bảng hạng mục Tài sản cố định (The fixed assets register)

Bảng hạng mục tài sản thắt chặt và cố định được áp dụng để ghi chép toàn cục tài sản nắm định. Bảng hạng mục tài sản cố định phục vụ mang lại việc điều hành và kiểm soát nội bộ dựa vào tính chính xác của sổ cái.

Xem thêm: Sự Mạnh Mẽ Của Mẹ Đơn Thân Ý Nghĩa Và Sâu Sắc Nhất, Tuyển Tập Stt Mẹ Đơn Thân Hay Và Ý Nghĩa Nhất

The business adopts a date of 31 December as its year end. The oto was traded in for replacement vehicle in August 20X3 at an agreed value of $5000. It has been depreciated at 25% per annum on the reducing balance method, changing a full year’s depreciation in the year of purchase and non in the year of sale.

What was the profit & loss on disposal of the vehicle during the year ended December 20X3?

Hướng dẫn giải:

B1: Tính giá bán trị còn sót lại tại năm lắp thêm 3 từng năm thực hiện của tài sản

B2: Tính lợi nhuận/lỗ khi thanh lý

Lãi/Lỗ lúc thanh lý = giá bán trị hoàn toàn có thể thu hồi được – cực hiếm ghi sổ năm cuối = 5000 – 4,218.75 = 781.25