Nghi thức phóng sinh cho phật tử tại gia

     

Phóng sinh là cứu chúng sinh thoát ra khỏi sự kìm hãm trói buộc, cứu vớt chúng thoát khỏi nghiệp bị ngay cạnh mạng, xin nguyện cho cái đó được tiêu trừ nghiệp chướng...


*

Quý vị và chúng ta tùy duyên download và in bản PDF trên đây: trả lời nghi thức lễ bái phóng sinh tại nhà

I. Mục Đích

- Tu trung tâm từ bi, thương tưởng bọn chúng sinh chuẩn bị bị mất mạng, vào cõi súc sinh.- kết hôn cho chúng sinh vào cõi súc sinh cùng với Phật Pháp.- tăng lên phúc báu, hồi hướng cho các sự vấn đề thiện lúc này của gia đình, được đưa hóa, mau chóng được như ý muốn cầu.- Cầu niềm hạnh phúc cho gia đình tín chủ, lợi ích chúng sinh.

Bạn đang xem: Nghi thức phóng sinh cho phật tử tại gia

II. Hướng Dẫn

- Mua con vật phóng sinh ngay lập tức hoặc đem đến khấn sống nhà, khi mang thả phóng sinh cũng làm bình thường theo nghi thức này.- Để con vật dưới đất, vùng phía đằng trước mặt, không đề xuất thắp hương, chắp tay hướng lên hư không khấn bạch.

III. Nghi Thức

CHÚ THÍCHa. Pháp khí:– lúc cúng khấn, sử dụng chuông, mõ, khánh hay không dùng gần như được.– Đối với những phần đề xuất đọc những lần và gồm chuông thì lần cuối đang đánh chuông.Ví dụ: Nam mô Phật Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông) (lần cuối tiến công 3 chuông)b. Có hai giải pháp xưng danh lúc bạch lễ:Khi thực hành thực tế nghi thức, quý vị với các chúng ta cũng có thể dùng 1 trong các hai tên tuổi dưới đây:– các từ “chúng con” dùng trong ngôi trường hợp fan bạch lễ bạch đại diện cho nhiều người dân tham gia khóa lễ.– tự “con” cần sử dụng trong ngôi trường hợp có tác dụng lễ một mình.

(Chắp tay, để các con vật dụng phía trước, tâm hướng đến chư Phật bạch lễ)1. Bạch Phật

Nam mô Phật Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni! bé kính bạch chư Phật chứng tỏ cho con, đệ tử con tên là… sinh sống tại… bé một lòng thành kính chư Phật, thành kính giáo Pháp cứu vãn khổ cơ mà Đức Phật đã tuyên thuyết, tôn thờ chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, cầu Thánh trái giải thoát, có tác dụng ruộng phước điền mang lại nhân thiên. Đệ tử bé vâng lời Đức Phật dạy, tu trung tâm từ bi, cứu vớt mạng bọn chúng sinh.

Con cài mạng số đông chúng (kể tên loài)… này, cứu chúng thoát ra khỏi sự giam cầm trói buộc, cứu giúp chúng ra khỏi nghiệp bị ngay cạnh mạng, nhỏ xin phía nguyện mang đến chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm bay được nghiệp làm súc sinh, phụ thuộc oai đức Tam Bảo, sớm được tái sinh về cõi người, chạm chán được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, mang đến ích lợi hạnh phúc đến tự thân, rước giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. Bé xin hướng nguyện, kết hôn pháp lữ với bọn chúng (kể thương hiệu loài)… này, luôn luôn trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, tính đến ngày liễu thoát luân hồi phục tử.

Xem thêm: Cung Nhân Mã Hợp Với Màu May Mắn Của Cung Nhân Mã Trong Năm 2022 Là Màu Gì?

Con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối toàn bộ các tội nghiệp, tự vô thủy kiếp, mà bé và gia đình, đã giam cầm trói buộc, tương tự như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp đỡ con và gia đình, tiêu trừ được trái báo bị giam cầm, bị tổn hại mang lại thân thể tính mạng, do những ác nghiệp mà bé và mái ấm gia đình đã tạo tạo. Bé xin hồi hướng cho gia đình chúng con, phát triển phúc lành, mọi người không gặp các ác duyên, không làm các việc ác, không bị ác nghiệp giam cầm, không biến thành tổn hại mang đến thân thể, tính mạng. Hồi hướng đến cha, chị em cùng những thành viên trong mái ấm gia đình được mức độ khỏe, thọ mạng được kéo dài, rất đầy đủ duyên lành tu theo chính Pháp Phật.

Con xin chư Phật chứng tỏ cho con, gia hộ cho nhỏ cùng các chúng (kể tên loài)… đây, được như nguyện hồi vị trí hướng của con.Nam tế bào Phật Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni! (3 lần)

2. Hồi hướng(Tùy duyên tất cả hoặc không cần sử dụng pháp khí)

Phóng sinh tu tập, công đức gồm bao nhiêu,Con xin mang đó hồi phía về,Nguyện mọi pháp giới những chúng sinhThảy những thể nhập vô sinh nhẫn.Nguyện tiêu cha chướng không bẩn phiền não,Nguyện được trí óc thật sáng ngời,Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,Đời đời thường hành người yêu Tát đạo.Nguyện rước công đức tu hành này,Chan rải mười phương mọi tất cả,Hết thảy chúng con cùng các loài,Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

3. Tam từ quy 

Tự quy y Phật, nguyện cho việc đó sinh, gọi thấu đạo lớn, phát trung tâm Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, xâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho việc đó sinh, quản lý đại chúng, hết thảy ko ngại.

Xem thêm: Thống Kê Diện Tích Và Dân Số Các Tỉnh Thành Mới Nhất, Thứ Hạng Dân Số 63 Tỉnh Thành Mới Nhất

(3 chuông) (1 lễ) (3 giờ chuông, đặt dùi chuông lên mồm chuông để ngắt chuông)

4. Khi gia đình thả phóng sinh thì đọc:Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng nhỏ tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:...), chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)... giờ này con đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì, cho bé được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, có mặt nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề: “PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, HỘ TRÌ TAM BẢO, CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP, RỘNG KHẮP THẾ GIAN.”