Ngày tốt trong tháng 2 năm 2021

     

Để giúp quý khách dễ dãi trong việc xem ngày tốttháng hai năm 2021 cũng tương tự thuận luôn thể trong vấn đề so sánh những ngày vào thời điểm tháng 2/2021 với nhau. Shop chúng tôi đã Tổng hợp tất cả ngày đẹp hồi tháng 22021 cũng như đưa ra các ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường hợp quý chúng ta không bắt buộc xem ngày giỏi tháng 2 năm 2021 giỏi xem ngày rất đẹp tháng 2 năm 2021 chính vì đã có dự tính tiến hành công việc vào một ngày rõ ràng trong tháng 2, quý bạn vui miệng tìm đến ngày tương ứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn phương tiện Xem ngày giỏi xấu giúp thấy một ngày cố kỉnh thể.
Bạn đang xem: Ngày tốt trong tháng 2 năm 2021

Xem ngày xuất sắc tháng 3 năm 2021


Xem ngày xuất sắc tháng 4 năm 2021


Xem phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 2 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 2


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 2


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 2


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 2


Lịch âm

23

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 2


Lịch âm

24

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày sát Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 2


Lịch âm

25

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 2


Lịch âm

26

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 2


Lịch âm

27

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 2


Lịch âm

28

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 2


Lịch âm

29

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 2


Lịch âm

30

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 2


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 2


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 2


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 2


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày sát Ngọ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 2


Lịch âm

5

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết
Xem thêm: Cách Lấy Mật Khẩu Facebook Bằng Số Điện Thoại, Email, Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Bằng Số Điện Thoại

Lịch dương

17

Tháng 2


Lịch âm

6

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 2


Lịch âm

7

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 2


Lịch âm

8

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 2


Lịch âm

9

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 2


Lịch âm

10

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 2


Lịch âm

11

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 2


Lịch âm

12

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 2


Lịch âm

13

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 2


Lịch âm

14

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày liền kề Thìn, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 2


Lịch âm

15

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 2


Lịch âm

16

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 2


Lịch âm

17

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là Tổng vừa lòng ngày giỏi tháng hai năm 2021 mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Mặc dù nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Cố nên, khi thâu tóm được ngày tốt xấu trong thời điểm tháng 2/2021 thì bạn phải tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để có kết quả chi tiết và đúng đắn nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2022

♦Ngày tốt tháng hai năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 6năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2022


Xem phong thủy 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng có cần là tòa tháp phong thủy?
Mỗi số lượng trong dãy sim điện thoại cảm ứng đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tựcủa hàng số nhưng Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới các bạn theo hướng giỏi (Cát) giỏi xấu(hung)
*
Dùng ghê dịch lựa chọn sim phong thủy giỏi cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những lưu ý quẻ dịch sim xuất sắc cho 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể chọn hàng sim phong thủyhợp tuổi thỏa mong mỏi muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay hóa giải vậnhạn
*
Tìm hiểu chi tiết chân thành và ý nghĩa bộ gậy trong tarot năm 2022 new nhất!
*
Hướng dẫn biện pháp bói bài bác tarot cho người mới bắt đầu chi tiết
*
Năm 2022, coi bói bài tarot nơi đâu hay với uy tín liệu chúng ta đã biết?
*
Mua bài Tarot sinh sống đâu? Địa chỉ mua bài xích tarot uy tín bạn nên biết?
*
Xem bói ý nghĩa bộ bài bác Oracle Tarot năm 2022 đầy đủ, chính xác
*
Ý nghĩa xuôi cùng ngược của lá bài strength trong tarot năm 2022
*
Giải mã ý nghĩa lá bài Tarot The World năm 2022 không thiếu nhất!
*
LÁ THE JUDGEMENT - GIẢI MÃ Ý NGHĨA LÁ BÀI CHÍNH XÁC NHẤT NĂM 2022
*
Luận giải ý nghĩa lá bài xích the sun trong tarot năm 2022 chi tiết?


Xem thêm: 300+ Lời Chúc Ngủ Ngon Hay, Ý Nghĩa, Giúp Bạn Thêm Say Giấc, Please Wait

*
Ý nghĩa lá bài The Moon lúc kết phù hợp với các lá bài xích khác là gì?

Xem ngày tốt xấu