Ngày Tốt Mua Xe Tháng 9 Năm 2021

     

Tháng 9 năm 2022 tải xe ngày làm sao tốt, xem ngày sở hữu xe tháng 9/2022, chọn ngày đẹp mua xe đúng theo tuổi hồi tháng 9 ...là thắc mắc được nhiều người quan tâm.

Xem ngày giỏi mua xe cộ máy, oto với ý muốn muốn bình an khi tham gia giao thông, xe cộ ít bị hư hỏng cũng như gặp gỡ nhiều may mắn. Việc xem ngày đẹp, chọn giờ tốt mua xe cộ mang ý nghĩa tâm linh được tín đồ xưa coi trọng. "Có thờ tất cả thiêng, tất cả kiêng bao gồm lành" bởi vì thế đừng khinh suất mà bỏ qua bài toán xem ngày tốt xấu

Với luật pháp xem ngày giỏi mua xe pháo theo tuổi sẽ giúp quý chúng ta chọn ngày tốt mua xe trong thời điểm tháng 9. Tin tức được chuyên gia nghiên cứu, tổng đúng theo nhiều phương thức khác nhau để mang ra kết quả đúng mực nhất

Nhập tháng ngày năm sinh để có kết quả đúng đắn nhất
Bạn đang xem: Ngày tốt mua xe tháng 9 năm 2021

Xem

Ngày xuất sắc mua xe tháng 9/2022Ngày Mậu Ngọ tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng lên đường : xuất xứ hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Tân Dậu tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng phát xuất : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - phía tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Giáp Tý mon Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng lên đường : xuất xứ hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Bính Dần mon Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất hành : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Canh Ngọ tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng phát xuất : xuất xứ hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - hướng phía tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Bính Tý mon Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất phát : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Mậu Dần tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng phát xuất : căn nguyên hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng chính Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Mão tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng căn nguyên : căn nguyên hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Ất Dậu tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng lên đường : xuất phát hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam giới đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Tháng 9 năm 2022 bắt buộc tránh ngày xấu tải xeNgày Đinh Tỵ mon Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : xuất phát hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Mùi tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Canh Thân tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng căn nguyên : xuất hành hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - phía tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Nhâm Tuất mon Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : xuất phát hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Quý Hợi tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : xuất hành hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Ất Sửu mon Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành : khởi thủy hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông phái nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Mão mon Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng phát xuất : phát xuất hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Mậu Thìn tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : phát xuất hướng Đông nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Kỷ Tỵ mon Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : căn nguyên hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Tân Mùi tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : Xuất hành hướng tây Nam đón Hỷ Thần - tây-nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Nhâm Thân mon Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất xứ : căn nguyên hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Quý Dậu mon Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất xứ : xuất hành hướng Đông phái mạnh đón tin vui Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Giáp Tuất tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : khởi hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam giới đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Ất Hợi tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : căn nguyên hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Sửu tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : căn nguyên hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Canh Thìn tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng lên đường : căn nguyên hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Tân Tỵ mon Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng lên đường : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Nhâm Ngọ mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất phát : xuất hành hướng thiết yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Quý Mùi mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : khởi thủy hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Giáp Thân mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng phát xuất : khởi hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Bính Tuất mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Xem ngày đẹp cài đặt xe mon khác


Bạn phù hợp với màu nào


*

Kim


*

Mộc


*

Thủy


*

Hỏa


*

Thổ


Xem ngày


*
coi ngày tốt xấu
*
xem ngày cưới hỏi
*
xem ngày giỏi mua xe cộ
*
xem ngày ký kết hợp đồng
*
coi ngày xuất sắc nhận chức
*
xem ngày giỏi khai trương
*
coi ngày tốt sinh nhỏ
*
xem ngày thẩm mỹ và làm đẹp
*
coi ngày giỏi cắt tóc
*
xem ngày giờ phát xuất
*
xem ngày tốt động thổ
*
coi ngày mua nhà
*
coi ngày khởi công xây dựng
*
coi ngày giỏi đổ trần, lợp mái
*
coi ngày nhập trạch, về nhà new
*
coi ngày táng
*
xem ngày hoàng đạo
*
hiện nay là mấy giờ

Tử vi khoa học


tử vi trọn đời
Lá số tứ trụ
Tử vi lúc này
Xem tử vi phong thủy
Lá số quỷ cốc
phong thủy 12 cung hoàng đạo

Xem tuổi


*
xem tuổi vợ ck
*
coi tuổi hợp làm ăn
*
xem tuổi xây nhà
*
coi tuổi sinh nhỏ hợp cha mẹ

Xem bói


xem bói số điện thoại thông minh
xem bói tình thương
xem bói cung mệnh
xem bói biển khơi số xe cộ
Bói bài hằng ngày
xem bói bài bác tình yêu thương
coi bói bài bác thời vận
xem bói ngày sinh

Lịch việt 2022


kế hoạch tam tông miếu
Lịch âm khí và dương khí
Xem kế hoạch vạn niên
*
Đổi ngày âm lịch sự ngày dương
*
Đổi ngày dương sang trọng âm

Phong thủy


xem hướng có tác dụng nhà
coi sim tử vi phong thủy

2022 Calendar


1 January


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
29
2
30
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

2 February


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28

3 March


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
29
2
30
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

4 April


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30

5 May


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
1
31
2

6 June


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
3


Xem thêm: Một Chiếc Bánh Trung Thu Kinh Đô Bao Nhiêu Calo, Ăn Bánh Trung Thu Nhiều Có Béo Không

2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2

7 July


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2
31
3

8 August


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
1
28
2
29
3
30
4
31
5

9 September


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
1
27
2
28
3
29
4
30
5

10 October


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7

11 November


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
1
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
30
7

12 December


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31


Xem thêm: Bài Khấn Nhập Trạch Nhà Mới #Chuẩn Tâm Linh, Bài Văn Khấn Cúng Về Nhà Mới (Cúng Nhập Trạch)

9
kimsa88
cf68