GUANIN DẠNG HIẾM KẾT CẶP KHÔNG ĐÚNG TRONG TÁI BẢN SẼ GÂY

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Guanin dạng hi hữu kết cặp không đúng trong những tái bản sẽ gây

A. Thay đổi cặp G-X thành cặp A-T.Bạn vẫn xem: Guanin dạng thi thoảng kết cặp không đúng trong các tái bạn dạng sẽ gây

B. Thay đổi cặp G-X thành cặp X-G.

Bạn đang xem: Guanin dạng hiếm kết cặp không đúng trong tái bản sẽ gây

Bạn đã xem: Guanin dạng hi hữu kết cặp không đúng trong các tái phiên bản sẽ gây

C. Thay đổi cặp G-X thành cặp T-A

D. Biến hóa cặp G-X thành cặp A-U


*

Chọn giải đáp A

Guanin dạng hãn hữu G* kết cặp không đúng trong những tái bản sẽ gây nên đột biến thay thế sửa chữa cặp G-X bởi cặp A-T theo sơ đồ: G*-X → G*-T → A-T.

→ Đáp án A

Trong các dạng bỗng dưng biến sau, gồm bao nhiêu dạng bỗng dưng biến điểm không làm thay đổi tỉ lệ A + T G + X ?

(1) thay thế sửa chữa cặp A -T thành cặp G -X

(2) sửa chữa thay thế cặp A-T thành cặp T-A.

(3) Mất cặp A-T

(4) Mất cặp G-X. (5) Thêm cặp A-T

A.1

B.4

C.3

D. 2

Trên phân tử ADN gồm bazơ nitơ guanin biến dạng hãn hữu thì quy trình nhân đôi xảy ra đột biến sửa chữa cặp G - X thành cặp A - T. Sơ đồ vật nào dưới đây mô tả đúng cơ chế gây tự dưng biến làm thay thế sửa chữa cặp G - X bằng cặp A - T của bazơ nitơ dạng hiếm?

A. G*-X à G*-T à A-T

B. G*-X à G*-A à A-T

C. G*-X à T-X à A-T

D. G*-X à A-X à A-T

Trên phân tử ADN gồm bazo nito guanine đổi mới dạng thảng hoặc khi qua quá trình nhân đôi sẽ gây đột biến thay thế sửa chữa cặp G-X thành cặp A-T. Sơ đò nào tiếp sau đây mô tả đúng phương pháp gây hốt nhiên biến làm thay thế sửa chữa cặp G-X bởi cặp A-T của bazo nito dạng thi thoảng ?

A. G*-X → A-X → A-T

B. G*-X → T-X → A-T

C. G*-X → G*-T → A-T

D. G*-X → G*-A → A-T

Gen ban sơ có cặp nucleotit đựng G thi thoảng (G*) là X-G, sau hốt nhiên biến cặp này sẽ biến đổi thành cặp

A. T-A

B. X-G

C. G-X

D. A-T

Trên phân tử ADN có bazơ nitơ timin (T*) biến hóa dạng thảng hoặc thì quaquá trình nhân đôi sẽ gây ra đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-X. Sơ đồ dùng nàosau đây biểu lộ đúng hiệ tượng gây bỗng biến làm thay thế cặp A-T băng cặp G-Xcủa bazơ nitơ dạng hiếm?


*

*

*

*

Trong một gen có một bazơ timin đổi thay dạng thảng hoặc (T*) thì sẽ gây ra đột vươn lên là thay cặp A – T thành cặp G – X theo sơ đồ:

A. A - T* → T* - X → G - X

B.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Bột Năng Có Phải Là Bột Mì Không ? Bột Năng Còn Gọi Là Bột Gì

A - T* → G - T* → G – X

Giả sử vào một gen tất cả một bazơnitơ guanin phát triển thành dạng hiếm (G*) thì sau 8 lần nhân đôi sẽ có tối đa từng nào gen hốt nhiên biến dạng thay thế sửa chữa cặp G-X bằng cặp A-T.

A. 31.

B.127.

C. 15.

D. 63.

Trong các dạng đột biến sau, có bao nhiêu dạng bỗng dưng biến không làm chuyển đổi tỉ lệ A+G/T+X của gen?

(1) sửa chữa một cặp A-T bởi cặp G-X

(2) thay thế một cặp A-T bởi một cặp T-A

(3) thêm 1 cặp nucleotit

(4) Đảo vị trí các cặp nucleotit

A. 3

B.4

C.1

D.2

Trong các dạng tự dưng biến sau, có bao nhiêu dạng tự dưng biến ko làm chuyển đổi tỉ lệ A+G/T+X của gen?

(1) sửa chữa một cặp A-T bằng cặp G-X

(2) sửa chữa một cặp A-T bởi một cặp T-A

(3) thêm một cặp nucleotit

(4) Đảo vị trí các cặp nucleotit

A.

Xem thêm: Viet Nam Gap Arapxeut Mấy Giờ Ngày 3, Thời Gian Ở Ả Rập Saudi Hiện Tại

3

D.2

Trong các dạng đột nhiên biến sau, tất cả bao nhiêu dạng bỗng dưng biến không làm đổi khác tỉ lệ A+G/T+X của gen?