Dung hà bị giết như thế nào

     
u0110u1ec3 tru1ea3 u01a1n Dung u201cHu00e0u201d u0111u00e3 u201cdu1ea1y du1ed7u201d Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d bu1eb1ng a-xu00edt hu1ed9 mu00ecnh, Nu0103m Cam tu1ea1o u0111iu1ec1u kiu1ec7n cho Dung u201cHu00e0u201d mu1edf su00f2ng bu1ea1c tu1ea1i 17 Bu00f9i Thu1ecb Xuu00e2n. Mu1ed7i ngu00e0y, u201cbu00e0 tru00f9mu201d thu lu1eddi tu1eeb su00f2ng bu00e0i lu00ean tu1edbi 60 triu1ec7u u0111u1ed3ng.


Bạn đang xem: Dung hà bị giết như thế nào

Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d bu00f9i ngu00f9i lúc nhu1edb lu1ea1i chuyu1ec7n xu01b0a. Tuy nhiu00ean sau 6 ngu00e0y, thu1ea5y su1ed1 tiu1ec1n Dung u201cHu00e0u201d thu u0111u01b0u1ee3c u0111u00e3 u0111u1ee7 cho viu1ec7c tru1ea3 u01a1n nu00ean Nu0103m Cam cu1eaft vu00e0 ru00fat hu1ebft nhỏ bu1ea1c vu1ec1 su00f2ng bu00e0i cu1ee7a mu00ecnh. Hoa mu1eaft tru01b0u1edbc su1ed1 lu1ee3i khu1ed5ng lu1ed3, Dung u201cHu00e0u201d quyu1ebft tu00e2m u201cNam tiu1ebfnu201d u0111u1ec3 thu00e2u tu00f3m bu1eb1ng u0111u01b0u1ee3c thu1ebf giu1edbi ngu1ea7m u1edf Su00e0i Gu00f2n. Ngu01b0u1eddi u0111u1ea7u tiu00ean mu00e0 Dung u201cHu00e0u201d muu1ed1n hu1ee3p tu00e1c lu1eadt u0111u1ed5 Nu0103m Cam chu00ednh lu00e0 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d. Lu1eddi u0111u1ec1 nghu1ecb bu1ea5t ngu1edd Sau lúc mu00e3n hu1ea1n tu00f9, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d quyu1ebft u0111u1ecbnh nam giới tiu1ebfn u0111u1ec3 lu00e0m lu1ea1i tu1eeb u0111u1ea7u. Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d bu1ed9c bu1ea1ch vu1edbi PV: u201cTru01b0u1edbc u0111u00e2y, tu00f4i vu00e0 anh Nu0103m (tu1ee9c u201cu00f4ng tru00f9mu201d Nu0103m Cam, tu00ean thu1eadt Tru01b0u01a1ng Vu0103n Cam, SN 1947) u0111u00e3 quen biu1ebft vu1edbi nhau. Sau u0111u00f3, anh Nu0103m coi tu00f4i nhu01b0 u0111u00e0n em thu00e2n tu00edn, hu1ea7u nhu01b0 chuyu1ec7n gu00ec anh cu0169ng bu00e0n bu1ea1c vu1edbi tu00f4i. Biu1ebft tu00f4i khu00f4ng cu00f2n muu1ed1n du00ednh lu00edu u0111u1ebfn cu00e1c hou1ea1t u0111u1ed9ng phi phu00e1p nu00ean sau khi hu1ee3p tu00e1c vu1edbi doanh nhu00e2n Tu1ed1ng Viu1ec7t Hu00f2a u0111u1ec3 mu1edf vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n (Apollo) tu1ea1i 34 Tu00f4n u0110u1ee9c Thu1eafng, quu1eadn 1, TP. HCM, anh Nu0103m giao mang lại tu00f4i phu1ee5 tru00e1ch vu1ec1 an ninh. Sau thời điểm vu0169 tru01b0u1eddng u0111u00e3 hou1ea1t u0111u1ed9ng u1ed5n u0111u1ecbnh khou1ea3ng 1 thu00e1ng, tu00f4i cu00f3 nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi anh Nu0103m muu1ed1n mu1edf tiu1ec7m tu00f3c u0111u1ec3 du1ea7n chuyu1ec3n lịch sự lu00e0m u0103n lu01b0u01a1ng thiu1ec7n. Lu00fac u0111u00f3, anh Nu0103m cu0169ng u0111u00e3 kiu1ebfm u0111u1ee7 tiu1ec1n. u0110u1ed3ng thu1eddi, anh Nu0103m quu00e1 khu00f4n ngoan nu00ean thu1eeba hiu1ec3u nhu1eefng hou1ea1t u0111u1ed9ng phi phu00e1p nhu01b0 tu1ed5 chu1ee9c cu1edd bu1ea1c, cho vay vốn nu1eb7ng lu00e3i khu00f4ng tu1ed3n tu1ea1i u0111u01b0u1ee3c lu00e2u nu00ean u0111u00e3 ru00fat du1ea7n ra, u0111u1ea7u tu01b0 vu00e0o cu00e1c lu0129nh vu1ef1c hu1ee3p phu00e1p lu00e0 nhu00e0 hu00e0ng vu00e0 vu0169 tru01b0u1eddng. Do u0111u00f3, khi nghe tu00f4i nu00f3i vu1eady, anh Nu0103m u0111u1ed3ng u00fd nhu01b0ng bu1ea3o tu00f4i vu1eabn phu1ea3i quu1ea3n lu00fd vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n cho anhu201d. Lu00fac nu00e0y, u1edf ngou00e0i Bu1eafc Cu00f4ng an tầm nã quu00e9t gu1eaft gao vu00e0 triu1ec7t phu00e1 cu00e1c su00f2ng bu1ea1c. u201cBu00e0 tru00f9mu201d Dung u201cHu00e0u201d (tu1ee9c Vu0169 Thu1ecb Hou00e0ng Dung, SN 1965) cu00f9ng u0111u00e1m u0111u00e0n em khu00f4ng cu00f2n u0111u1ea5t su1ed1ng nu00ean phu1ea3i du1ea1t vu00e0o Su00e0i Gu00f2n u0111u1ec3 tu00ecm nu01a1i tru00fa u1ea9n. Tuy nhiu00ean, chu1ec9 mu1ed9t thu1eddi gian ngu1eafn, Dung u201cHu00e0u201d nhu1eadn thu1ea5y Su00e0i Gu00f2n chu00ednh lu00e0 mu1ea3nh u0111u1ea5t mu00e0u mu1ee1. Bu1edfi tru01b0u1edbc u0111u00e2y cầm vu00ec u0111u01b0a mang lại Dung u201cHu00e0u201d 200-300 triu1ec7u u0111u1ed3ng tru1ea3 u01a1n thu00ec Nu0103m Cam tu1ea1o u0111iu1ec1u kiu1ec7n u0111u1ec3 Dung u201cHu00e0u201d mu1edf su00f2ng bu1ea1c tu1ea1i su1ed1 nhu00e0 17 Bu00f9i Thu1ecb Xuu00e2n, quu1eadn 1. Chu1ec9 mu1ed9t su00f2ng bu1ea1c nhu1ecf vu1edbi 6 ngu00e0y, lu1ee3i nhuu1eadn u0111u00e3 lu00ean tu1edbi 60-70 triu1ec7u u0111u1ed3ng, mu00f3n lu1eddi khu1ee7ng khiu1ebfp tru00ean khiu1ebfn Dung u201cHu00e0u201d hoa mu1eaft. Vu1edbi bu1ea3n tu00ednh tham lam vu00e0 u01b0u1edbc mu1ed9ng tru1edf thu00e0nh bu00e1 chu1ee7, Dung u201cHu00e0u201d quyu1ebft tu00e2m phu1ea3i thu00e2u tu00f3m bu1eb1ng u0111u01b0u1ee3c mu1ea3nh u0111u1ea5t nu00e0y. Tuy nhiu00ean, lu00fac nu00e0y u1edf Su00e0i Gu00f2n thu1ebf lu1ef1c cu1ee7a Nu0103m Cam u0111ang ru1ea5t hu00f9ng mu1ea1nh. Dung u201cHu00e0u201d biu1ebft mu1ed9t mu00ecnh u1ea3 khu00f4ng thu1ec3 u0111u1ea5u u0111u01b0u1ee3c vu1edbi tu00ean cu00e1o giu00e0 nu00e0y nu00ean bu1eaft buu1ed9c phu1ea3i hu1ee3p tu00e1c vu1edbi ku1ebb khu00e1c. Vu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ea7u tiu00ean Dung u201cHu00e0u201d nghu0129 u0111u1ebfn lu00e0 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d. Bu1edfi u201cbu00e0 tru00f9mu201d quu00e1 hiu1ec3u tiu1ec1m lu1ef1c cu0169ng nhu01b0 u1ea3nh hu01b0u1edfng cu1ee7a Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d trong giu1edbi giang hu1ed3 phu00eda Nam. Chia su1ebb vu1ec1 u0111iu1ec1u nu00e0y, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d lu1ea7n u0111u1ea7u tiu1ebft lu1ed9: u201cHu00f4m u0111u00f3 vu1ec1 tiu1ec7m tu00f3c, tu00f4i thu1ea5y chu1ecb Dung u0111u00e3 ngu1ed3i u0111u1ee3i tu00f4i u1edf u0111u00f3. Lúc nhu00ecn thu1ea5y chu1ecb, tu00f4i hiu1ec3u su00f3ng giu00f3 u0111u00e3 bu1eaft u0111u1ea7u u0111u1ebfn vu1edbi mu00ecnh. Khu00f4ng vu00f2ng vo du00e0i du00f2ng, chu1ecb Dung nu00f3i: u201cThu00f4i mu00e0y vu1ec1 vu1edbi tao. Tao vu1edbi mu00e0y vu1ec1 cu1ed9ng tu00e1c vu1edbi nhau u0111u1ec3 lu1eadt Nu0103m Camu201d. Thu1eddi gian u0111u00f3, Nu0103m Cam u0111ang muu1ed1n ru00fat du1ea7n khu1ecfi cu00e1c hou1ea1t u0111u1ed9ng phi phu00e1p nhu01b0 marketing su00f2ng bu1ea1c. Vu00ec vu1eady, chu1ecb Dung muu1ed1n nhu1ea3y vu00e0o u0111u1ec3 chiu1ebfm lu0129nh vu1ef1c nu00e0y bu1edfi lu1ee3i nhuu1eadn thu vu1ec1 tu1eeb cu00e1c su00f2ng bu1ea1c lu00e0 khu1ed5ng lu1ed3. Nhu01b0ng lu00fac u0111u00f3 chu1ecb Dung cu00f9ng u0111u00e1m u0111u00e0n em mu1edbi vu00e0o Su00e0i Gu00f2n khu00f4ng thu1ec3 tu1ed5 chu1ee9c vu00e0 quu1ea3n lu00fd u0111u01b0u1ee3c. Vày u0111u00f3, chu1ecb Dung u201cu00e9pu201d tu00f4i phu1ea3i vu1ec1 phu1ee5 chu1ecb mu1edf vu00e0 quu1ea3n lu00fd su00f2ng bu1ea1c. Lu00fac u0111u00f3, tu00f4i u0111u00e3 muu1ed1n ru0169 bu1ecf hu1ebft tu1ea5t cu1ea3, u201cru1eeda tay gu00e1c kiu1ebfmu201d u0111u1ec3 lu00e0m lu1ea1i tu1eeb u0111u1ea7u. Tu00f4i khu00f4ng muu1ed1n du00ednh lu00edu gu00ec u0111u1ebfn nhu1eefng hou1ea1t u0111u1ed9ng phi phu00e1p nu1eefa. Vu00ec vu1eady, tu00f4i khu00f4ng u0111u1ed3ng u00fd. Tu00f4i bu1ea3o vu1edbi chu1ecb Dung: u201cEm khu00f4ng lu00e0m u0111u00e2u. Bu00e2y giu1edd em cu00f3 cuu1ed9c su1ed1ng cu1ee7a em ru1ed3iu201d. Nghe xong, chu1ecb Dung nu00f3i: u201cMu00e0y cu00f3 cuu1ed9c su1ed1ng cu1ee7a mu00e0y. Thu1ebf mu00e0y u0111u1ecbnh bu1ecf mu1eb7c tao u1edf ngou00e0i u00e0? Mu00e0y khu00f4ng u0111u1ed3ng u00fd thu00ec nhu1eefng chu1ed7 nu00e0o cu1ee7a mu00e0y, tao phu00e1 u0111u1ea7u tiu00ean. Nu00f3i vu1eady ru1ed3i chu1ecb Dung bu1ecf u0111i vào tu1ee9c tu1ed1iu201d. Khu00f4ng hu1ee3p tu00e1c u0111u01b0u1ee3c thu00ec phu00e1 Nhu00ecn theo bu00f3ng Dung u201cHu00e0u201d u0111i khuu1ea5t, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d hiu1ec3u nhu1eefng ngu00e0y bu00ecnh yu00ean cu1ee7a mu00ecnh u0111u00e3 chu1ea5m hu1ebft.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 2 Luyện Từ Ngữ Chỉ Tình Cảm Gia Đình (Luyện Từ Và Câu)Xem thêm: Hãy Sống Như Hoa Hướng Dương Vươn Mình Tỏa Sáng, Gần Gũi & Sâu Sắc

Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d nu00f3i: u201cTu00f4i vu1edbi chu1ecb Dung lu00e0 chu1ecb em ku1ebft nghu0129a trong nhiu1ec1u nu0103m. Do u0111u00f3, tu00f4i ru1ea5t hiu1ec3u tu00ednh khu00ed cu1ee7a chu1ecb. Mu1eb7c du00f9 chu1ecb lu00e0 u0111u00e0n bu00e0, nhu01b0ng bởi lu0103n lu1ed9n vào giu1edbi giang hu1ed3 nu00ean tu00ednh chu1ecb cu00f2n hiu1ebfu thu1eafng vu00e0 cu1ed1 chu1ea5p hu01a1n cu1ea3 u0111u00e0n u00f4ng. Chu1ecb u1ea5y u0111u00e3 thu00edch cu00e1i gu00ec thu00ec su1ebd tu00ecm mu1ecdi cu00e1ch u0111u1ec3 lu00e0m bu1eb1ng u0111u01b0u1ee3c. Nhu01b0 hu00f4m bu1ed1 chu1ecb u1ea5y mu1ea5t, chu1ecb Dung nu00f3i vu1edbi tu00f4i: u201cGiang hu1ed3 phu00eda phái mạnh mu1edbi chu1ec9 biu1ebft u0111u1ebfn mu00e0y vu00e0 Nu0103m Cam. Hu00f4m nay, bu1ed1 tao mu1ea5t, mu00e0y mu1eddi Nu0103m Cam ra ngou00e0i nu00e0y. Nghe chu1ecb Dung nu00f3i vu1eady, tu00f4i gu1ecdi u0111iu1ec7n bu00e1o cho anh Nu0103m vu00e0 u0111u1ed3ng u00fd bay ra du1ef1 u0111u00e1m tang. Tức thì sau u0111u00f3, chu1ecb Dung liu1ec1n thu00f4ng bu00e1o mang đến tu1ea5t cu1ea3 u0111u00e0n em lu00e0 Nu0103m Cam su1ebd ra vu00e0 cu1eed tu00f4i ra su00e2n bay u0111u1ec3 u0111u00f3n anh Nu0103mu201d. u201cNhu01b0ng sau u0111u00f3, anh Nu0103m gu1ecdi lu1ea1i cho tu00f4i thu00f4ng bu00e1o bu1eadn viu1ec7c khu00f4ng ra u0111u01b0u1ee3c. Bu1ea3o tu00f4i ra u0111u00f3n Hu1ea1nh u201csu1ef1u201d (tu1ee9c Nguyu1ec5n Thu1ecb Hu1ea1nh) vu00e0 Hu1eadu u201cconu201d cố mu1eb7t anh Nu0103m u0111u01b0a vu1ec1 nhu00e0 chu1ecb Dung u0111u1ec3 viu1ebfng bu1ed1 chu1ecb. Biu1ebft Nu0103m Cam khu00f4ng ra mu00e0 cu1eed ngu01b0u1eddi u0111i thu1ebf, chu1ecb Dung tu1ee9c tu1ed1i chu1eedi thu1ec1: u201cu0110.M. u0111u00e1m ma chu1ecb nu00f3, mu00ecnh vu00e0o tu1eadn nu01a1i. Hu00f4m nu00e0y lu00e0 u0111u00e1m ma cu1ee7a bu1ed1 mu00ecnh mu00e0 nu00f3 khu00f4ng thu00e8m rau201d. u0110u1ebfn hu00f4m sau trong lu00f2ng vu1eabn tu1ee9c Nu0103m Cam nu00ean khi Thu1eafng u201ctu00e0i du1eaduu201d (tu1ee9c Nguyu1ec5n Vu0103n Thu1eafng, SN 1956) vu00e0 Su01a1n u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d (tu1ee9c Tru1ea7n Quu1ed1c Su01a1n), u0111u00e0n em cu1ee7a Nu0103m Cam xuu1ed1ng viu1ebfng u0111u00e1m ma. Chu1ecb Dung khu00f4ng thu00e8m tiu1ebfp mu00e0 bu1ea3o tu00f4i ra tiu1ebfp du00f9m. Chu1ecb Dung hiu1ebfu thu1eafng lu00e0 vu1eady nu00ean tu00f4i hiu1ec3u chu1ecb u1ea5y su1ebd lu00e0m thu1eadt chu1ee9 khu00f4ng hu1ec1 nu00f3i chu01a1i vu1edbi tu00f4iu201d, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d nu00f3i thu00eam. Chu1ec9 vu00e0i ngu00e0y sau cuu1ed9c gu1eb7p gu1ee1 vu1edbi Hu1ea3i bu00e1nhu201d, Dung u201cHu00e0u201d u201ctu1eb7ngu201d Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d nguyu00ean mu1ed9t xu00f4 phu00e2n ngu01b0u1eddi vu00e0o tiu1ec7m tu00f3c. Biu1ebft chuyu1ec7n nu00e0y chu1ec9 cu00f3 Dung u201cHu00e0u201d lu00e0m. Mu1eb7c du00f9 u1ea5m u1ee9c lu1eafm, nhu01b0ng Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d vu1eabn phu1ea3i nu00edn nhu1ecbn. Sau u0111u00f3, Dung u201cHu00e0u201d mang lại ngu01b0u1eddi u0111u1ebfn gu1ee1 mu00e1y lu1ea1nh u1edf tiu1ec7m tu00f3c u0111em vu1ec1 nhu00e0 mu00ecnh su1eed du1ee5ng. Tru01b0u1edbc nhu1eefng tru00f2 tu00e1c oai, tu00e1c quu00e1i cu1ee7a Dung u201cHu00e0u201d, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d vu1eabn lu1ec5 phu00e9p xin Dung u201cHu00e0u201d u0111u1eebng quu1eady mu00ecnh nu1eefa. Bu1ea5t chu1ea5p lu1eddi xin xu1ecf cu1ee7a Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d, ngu00e0y 21/9/2000, Dung u201cHu00e0u201d tiu1ebfp tu1ee5c đến u0111u00e0n em nu00e9m mu1eafm tu00f4m vu00e0o vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n u0111u1ec3 gu00e2y u00e1p lu1ef1c vu1edbi Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d. Chu01b0a hu1ebft, ngu00e0y 29/9/2000, u201cbu00e0 tru00f9mu201d cu00f2n bu00e0y tru00f2 u0111u01b0a 15 tu00ean u0111u00e0n em u0111u1ebfn u0111u1eb7t chu1ed7 u1edf vu0169 tru01b0u1eddng Phi Thuyu1ec1n u0111u1ec3 tu1ed5 chu1ee9c sinh nhu1eadt. Lúc khu00e1ch u0111u1ebfn chu01a1i u1edf vu0169 tru01b0u1eddng u0111u00f4ng u0111u00fac thu00ec Dung u201cHu00e0u201d mang lại u0111u00e0n em nu00e9m mu1eafm tu00f4m vu00e0 chuu1ed9t chu1ebft lu00e0m khu00e1ch su1ee3 chu1ea1y tu00e1n lou1ea1n. Vào lu00fac gu00e2y ru1ed1i u1edf vu0169 tru01b0u1eddng, mu1ed9t su1ed1 u0111u00e0n em cu1ee7a Dung u201cHu00e0u201d bu1ecb bu1ea3o vu1ec7 vu0169 tru01b0u1eddng bu1eaft. Mặc dù nhiu00ean, Dung vu1eabn ngu1ed3i tru00ean ghu1ebf bu1eaft Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d phu1ea3i ra nu00f3i chuyu1ec7n vu00e0 yu00eau cu1ea7u thu1ea3 ngay nhu1eefng u0111u00e0n em bu1ecb bu1eaft u0111u00f3 ra. Khi Dung u201cHu00e0u201d ra vu1ec1 vu1eabn u00e9p Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d phu1ea3i nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi chu1ee7 vu0169 tru01b0u1eddng mang đến thu1ecb hu00f9n vu1ed1n 1 triu1ec7u u0111u1ed3ng. Mặc dù nhiu00ean, lu1ee3i nhuu1eadn phu1ea3i u0111u01b0u1ee3c phân chia bu1eb1ng ngu01b0u1eddi cu00f3 cu1ed5 phu1ea7n cao nhu1ea5t. Ku00e8m theo u0111u00f3 lu00e0 lu1eddi hu0103m du1ecda nu1ebfu khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n thu00ec su1ebd tiu1ebfp tu1ee5c quu1eady phu00e1 tiu1ebfp. Chia su1ebb vu1edbi PV vu1ec1 u0111iu1ec1u nu00e0y, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d nu00f3i: u201cCu00e0ng ngu00e0y hu00e0nh u0111u1ed9ng cu1ee7a chu1ecb Dung cu00e0ng quu00e1 u0111u00e1ng. Khi tu00f4i cu00f2n ngang du1ecdc vào giang hu1ed3 thu00ec khu00f4ng ai du00e1m u0111u1ed9ng u0111u1ebfn. u0110u1ebfn khi tu00f4i quyu1ebft u0111u1ecbnh u201cru1eeda tay gu00e1c kiu1ebfmu201d, khu00f4ng gu00e2y thu00f9 chuu1ed1c ou00e1n lu1ea1i cu00f3 ngu01b0u1eddi phu00e1 u0111u00e1m. Vì chưng vu1eabn muu1ed1n hou00e0n lu01b0u01a1ng nu00ean tu00f4i vu1eabn nhu00e3 nhu1eb7n gu1ecdi u0111iu1ec7n xin chu1ecb Dung u0111u1eebng phu00e1 tu00f4i nu1eefa. Mặc dù nhiu00ean, vu1edbi bu1ea3n tu00ednh ngang tu00e0ng, chu1ecb nghu0129 ru1eb1ng tu00f4i su1ee3 nu00ean cu00e0ng lu00e0m tu1edbi. Chu1ecb Dung chu1ec9 nghu0129 u0111u01a1n giu1ea3n ru1eb1ng chu1ecb lu00e0m vu1eady u0111u1ec3 u00e9p tu00f4i khu00f4ng cu00f2n u0111u1ea5t su1ed1ng phu1ea3i hu1ee3p tu00e1c vu1edbi chu1ecb. Chu1ee9 chu1ecb khu00f4ng thu1ec3 ngu1edd ru1eb1ng lu1ea1i cu00f3 mu1ed9t ku1ebft cu1ee5c khu00f4ng xuất xắc u0111u1ebfn vu1edbi mu00ecnhu201d. Chu1ea5m du1ee9t khu00e1t vu1ecdng hou00e0n lu01b0u01a1ngChia su1ebb vu1edbi PV, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d cho biu1ebft: u201cKhi Tru01b0u1eddng u201cxou0103nu201d (tu1ee9c Nguyu1ec5n Xuu00e2n Tru01b0u1eddng) gu1ecdi u0111iu1ec7n vu1ec1 bu00e1o u0111u00e3 bu1eafn chu1ebft Dung u201cHu00e0u201d, cu1ea3m giu00e1c cu1ee7a tu00f4i thu1ef1c su1ef1 tru1ed1ng ru1ed7ng. Tu00f4i nghu0129 tu1ea1i sao tu00f4i u0111u00e3 muu1ed1n yu00ean u1ed5n ru1ed3i mu00e0 cu1ee9 phu1ea3i chu00e9m giu1ebft. Lu00fac u0111u00f3, tu00f4i nghu0129 vu1ec1 gia u0111u00ecnh nhiu1ec1u lu1eafm. Vu00e0 tu00f4i hiu1ec3u ru1eb1ng, sau chuyu1ec7n nu00e0y thu00ec tu00f4i khu00f4ng cu00f2n cu01a1 hu1ed9i u0111u1ec3 ru00fat chu00e2n khu1ecfi thu1ebf giu1edbi giang hu1ed3 nu1eefau201d. VIu1ec6T THU/Cu00d4NG Lu00dd