Danh Sách Tên Các Con Vật

     

Bạn biết thương hiệu tiếng Anh của từng nào loài động vật trên thực tế và đã có muốn khám phá về sự việc thú vị ẩn chứa đằng sau mỗi cái tên ấy. Thuộc học giờ đồng hồ Anh kết quả với cửa hàng chúng tôi để tất cả thêm thật nhiều thông tin và bài học hữu ích chúng ta nhé! 
Bạn đang xem: Danh sách tên các con vật

Tên giờ đồng hồ Anh các con thứ nuôi trong nhà 

Đang xem: Tên những con vật bằng tiếng việt

*
*
*
*

Tên giờ Anh của động vật hoang dã biển

1. Seagull – /ˈsiː.gʌl/: Mòng biển2. Octopus – /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộc3. Lobster – /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùm4. Shellfish – /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc5. Jellyfish – /ˈdʒel.i.fɪʃ/: bé sứa6. Killer whale – /ˈkɪl.əʳ weɪl/: nhiều loại cá voi nhỏ7. Squid – /skwɪd/: Mực ống8. Fish – fin – /fɪʃ. Fɪn/ – Vảy cá9. Seal – /siːl/: Chó biển10. Coral – /ˈkɒr.əl/: San hô 

Từ vựng con vật trong giờ Anh về những loài thú 

1. Moose – /muːs/: Nai sừng tấm2. Boar – /bɔːʳ/: Lợn hoang (giống đực)3. Chipmunk – /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột4. Lynx (bobcat) – /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/): Mèo rừng Mỹ5. Polar bear – /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc cực6. Buffalo – /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Trâu nước7. Beaver – /ˈbiː.vəʳ/: bé hải ly8. Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: bé nhím9. Skunk – /skʌŋk/: Chồn hôi10. Koala bear – /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túi11. Caterpillar -/ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm12. Praying mantis – /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa13. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong14. Tarantula – /təˈræn.tjʊ.lə/: nhiều loại nhện lớn15. Parasites – /’pærəsaɪt/: cam kết sinh trùng16. Ladybug – /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ rùa17. Mosquito – /məˈskiː.təʊ/: nhỏ muỗi18. Cockroach – /ˈkɒk.rəʊtʃ/: nhỏ gián19. Grasshopper – /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu20. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong 


READ: Đặt Tên con trai Lot Chữ Thiên, thương hiệu Lót Chữ Thiên

Chủ đề động vật hoang dã lưỡng cư

1. Alligator – /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mỹ2. Crocodile – /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu3. Toad – /təʊd/: nhỏ cóc4. Frog – /frɒg/: bé ếch5. Dinosaurs – /’daɪnəʊsɔː/: lớn long6. Cobra – fang – /ˈkəʊ.brə. Fæŋ/: Rắn hổ mang7. Chameleon – /kəˈmiː.li.ən/: tắc kè hoa8. Rồng – /ˈdræg.ən/: bé rồng9. Turtle – shell – /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùa10. Lizard – /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn

Tên giờ đồng hồ Anh những con vật có phiên âm nhưng congty471.com.vn nước ta vừa cung cấp ở trên sẽ giúp bạn học từ vựng một cách gấp rút và hiệu quả, hiểu thêm được thiệt nhiều bài học và các bạn sẽ là tín đồ giàu vốn tự đấy.

Lớp họcLớp học tiếng Anh mang đến trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổiKhóa học tập tiếng Anh trẻ con tiểu học tập từ 6-8 tuổiKhóa học tiếng Anh trẻ nhỏ tiểu học từ 8-11 tuổiKhóa học tập tiếng Anh THCSKhóa học tập tiếng Anh THPT
Xem thêm: Cách Hoá Vàng Mã Ông Công Ông Táo 2022 Nhâm Dần, Cách Hóa Vàng Mã Ngày Ông Công Ông Táo Chuẩn Nhất

Post navigation


Previous: lưu Trữ khóa huấn luyện Tài Chính bank Tài Chính, Trung tâm Đào tạo nên Kinh Tế


Xem thêm: Mua Bán, Thanh Lý Máy Bơm Nước Cũ Thanh Lý Cần Chú Ý Những Điều Này

Next: Kệ Để giầy Dép tiết kiệm chi phí Diện Tích, combo 05 Thông Minh