Chi phí bán hàng bao gồm những gì

     
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Cách hạch toán đưa ra phí cai quản doanh nghiệp - thông tin tài khoản 642, bí quyết hạch toán chi tiêu bán hàng, bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp, hạch toán kết chuyển bỏ ra phí làm chủ kinh doanh thời điểm cuối kỳ theo Thông tứ 133.

Bạn đang xem: Chi phí bán hàng bao gồm những gì

1. Tài khoản 642 - đưa ra phí quản lý kinh doanh

1.1. Tài khoản này dùng để làm phản ánh các khoản đưa ra phí làm chủ kinh doanh bao hàm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

- chi phí bán hàng bao hàm các giá thành thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, mặt hàng hóa, hỗ trợ dịch vụ, bao hàm các ngân sách chi tiêu chào hàng, ra mắt sản phẩm, quảng bá sản phẩm, hoa hồng bán hàng, đưa ra phí bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (trừ vận động xây lắp), giá thành bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ phận bán hàng (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...), bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, kinh phí công đoàn, bảo đảm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn đáng tiếc lao động của nhân viên cấp dưới bán hàng; ngân sách vật liệu, biện pháp lao động, khấu hao TSCĐ sử dụng cho thành phần bán hàng; dịch vụ thương mại mua không tính (điện, nước, năng lượng điện thoại, fax,...); chi tiêu bằng chi phí khác.

- chi phí cai quản doanh nghiệp bao hàm các đưa ra phí thống trị chung của doanh nghiệp bao hàm các chi tiêu về lương nhân viên phần tử quản lý công ty lớn (tiền lương, chi phí công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên thống trị doanh nghiệp; ngân sách vật liệu văn phòng, lao lý lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền mướn đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; thương mại & dịch vụ mua xung quanh (điện, nước, năng lượng điện thoại, fax, bảo đảm tài sản, cháy nổ...); ngân sách chi tiêu bằng tiền không giống (tiếp khách, hội nghị khách hàng...).

Chú ý: các khoản chi phí bán hàng, bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp không được nhìn nhận là chi tiêu được trừ theo cách thức của vẻ ngoài thuế TNDN nhưng có không hề thiếu hóa 1-1 chứng từ với đã hạch toán đúng theo cơ chế kế toán thì không được ghi giảm ngân sách chi tiêu kế toán nhưng chỉ kiểm soát và điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để triển khai tăng số thuế TNDN phải nộp.

a) Đối với ngân sách bán hàng:

- chi tiêu nhân viên:Phản ánh những khoản bắt buộc trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên cấp dưới đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, sản phẩm hóa,... Bao gồm tiền lương, tiền ăn uống giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp,...

- chi tiêu vật liệu, bao bì:Phản ánh các giá cả vật liệu, bao bì xuất cần sử dụng cho câu hỏi bảo quản, tiêu hao sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ, như chi tiêu vật liệu gói gọn sản phẩm, mặt hàng hóa, giá thành vật liệu, nhiên liệu cần sử dụng cho bảo quản, bốc vác, di chuyển sản phẩm, hàng hóa trong quy trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ,... Sử dụng cho phần tử bán hàng.

- chi tiêu dụng cụ, vật dùng:Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ ship hàng cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa như giải pháp đo lường, phương tiện đi lại tính toán, phương tiện đi lại làm việc,...

- túi tiền khấu hao TSCĐ:Phản ánh túi tiền khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản, chào bán hàng, như công ty kho, cửa ngõ hàng, bến bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, phương tiện đi lại tính toán, đo lường, kiểm nghiệm chất lượng,...

- túi tiền bảo hành:Dùng để phản ánh khoản đưa ra phí bh sản phẩm, hàng hóa. Riêng giá thành sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp đề đạt ở TK 154 “Chi giá thành sản xuất kinh doanh dở dang” nhưng mà không phản chiếu ở TK này.

- ngân sách dịch vụ cài đặt ngoài:Phản ánh các ngân sách chi tiêu dịch vụ thiết lập ngoài phục vụ cho bán hàng như chi tiêu thuê ngoài sửa chữa thay thế TSCĐ ship hàng trực tiếp mang lại khâu cung cấp hàng, tiền mướn kho, thuê bãi, tiền mướn bốc vác, chuyển vận sản phẩm, hàng hóa đi bán, tiền trả hoả hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu,...

- chi tiêu bằng tiền khác:Phản ánh các chi tiêu bằng chi phí khác gây ra trong khâu bán hàng ngoài các giá thành nêu trên như ngân sách tiếp khách hàng ở bộ phận bán hàng, túi tiền giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, khuyến mại, quảng cáo, chào hàng, ngân sách chi tiêu hội nghị khách hàng..

b) Đối với đưa ra phí thống trị doanh nghiệp:

- túi tiền nhân viên cai quản lý:Phản ánh những khoản phải trả đến cán cỗ nhân viên làm chủ doanh nghiệp, như tiền lương, những khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của Ban Giám đốc, nhân viên quản lý ở những phòng, ban của doanh nghiệp.

- giá thành vật liệu quản ngại lý:Phản ánh giá cả vật liệu xuất dùng cho công tác thống trị doanh nghiệp như công sở phẩm... Vật tư sử dụng mang lại việc thay thế TSCĐ, công cụ, dụng cụ,... (giá tất cả thuế hoặc chưa có thuế GTGT).

- chi tiêu đồ dùng văn phòng:Phản ánh túi tiền dụng cụ, đồ dùng văn phòng sử dụng cho công tác làm chủ (giá tất cả thuế hoặc chưa có thuế GTGT).

Xem thêm: Top 8 Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên Webtretho, Địa Chỉ, Review Webtretho

- giá thành khấu hao TSCĐ:Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho khách hàng như: công ty cửa thao tác của những phòng ban, kho tàng, đồ kiến trúc, phương tiện vận tải truyền dẫn, đồ đạc thiết bị quản lý dùng bên trên văn phòng,...

- Thuế, mức giá và lệ phí:Phản ánh chi phí về thuế, tổn phí và lệ phí tổn như: thuế môn bài, tiền thuê đất,... Và những khoản phí, lệ mức giá khác.

- chi tiêu dự phòng:Phản ánh các khoản dự phòng phải thu cực nhọc đòi, dự trữ phải trả tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- giá thành dịch vụ cài ngoài:Phản ánh các ngân sách dịch vụ sở hữu ngoài ship hàng cho công tác cai quản doanh nghiệp; những khoản bỏ ra mua với sử dụng những tài liệu kỹ thuật, bởi sáng chế,... (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí cai quản doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, giá thành trả mang đến nhà thầu phụ.

- ngân sách bằng chi phí khác:Phản ánh các giá cả khác thuộc làm chủ chung của doanh nghiệp, kế bên các chi tiêu nêu trên, như: túi tiền hội nghị, tiếp khách, công tác làm việc phí, tàu xe, khoản đưa ra cho lao rượu cồn nữ,...

Sơ vật dụng chữ T hạch toán tài khoản 642

*

2.Kết cấu và nội dung thông tin tài khoản 642 - bỏ ra phí làm chủ kinh doanh

Bên Nợ

Bên Có

- các chi phí làm chủ kinh doanh phát sinh trong kỳ;

- Số dự phòng phải thu khó khăn đòi, dự trữ phải trả (Chênh lệch thân số dự trữ phải lập kỳ này lớn hơn số dự trữ đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

- các khoản được ghi giảm chi phí làm chủ kinh doanh;

- hoàn nhập dự phòng phải thu khó khăn đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch thân số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ tuổi hơn số dự trữ đã lập kỳ trước chưa thực hiện hết);

- Kết chuyển đưa ra phí làm chủ kinh doanh vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".

Tài khoản 642 không tồn tại số dư cuối kỳ.

Tài khoản 642 - đưa ra phí quản lý kinh doanh gồm 2 thông tin tài khoản cấp 2:

- tài khoản 6421 - chi phí bán hàng:Phản ánh đưa ra phí bán hàng thực tế tạo ra trong quy trình bán sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ của doanh nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911- Xác định tác dụng kinh doanh.

- thông tin tài khoản 6422 - chi phí quản lý doanh nghiệp:Phản ánh bỏ ra phí cai quản chung của công ty phát sinh vào kỳ và tình hình kết chuyển đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp lịch sự TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

3. Cách hạch toán chi phí làm chủ kinh doanh một số nghiệp vụ:

1. Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác bắt buộc trả đến nhân viên bộ phận bán hàng, thành phần quản lý doanh nghiệp, trích bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, ngân sách đầu tư công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động những khoản cung cấp khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo đảm hưu trí từ bỏ nguyện...) của nhân viên ship hàng trực tiếp cho quy trình bán sản phẩm, hàng hóa, hỗ trợ dịch vụ, nhân viên quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 - bỏ ra phí quản lý kinh doanh (TK cung cấp 2 phù hợp)

Có những TK 334, 338.

2. Trích khấu hao TSCĐ sử dụng cho cai quản chung của doanh nghiệp, bộ phận bán hàngnhư: đơn vị cửa, đồ kiến trúc, kho tàng, máy truyền dẫn,..., ghi:

Nợ TK 642 - chi phí thống trị kinh doanh (TK cung cấp 2 phù hợp)

có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

3. Thuế môn bài, tiền thuê đất,... đề xuất nộp công ty nước, ghi:

Nợ TK 642 - bỏ ra phí thống trị kinh doanh (6422)

có TK 333 - Thuế và những khoản đề nghị nộp đơn vị nước.

Xem thêm: Trương Minh Quốc Thái Lấy Vợ Ở Mỹ, Qua Lại Mỹ Với Việt Nam Cứ Như Đi Chợ

- Lệ giá thành giao thông, lệ tổn phí qua cầu, phà đề xuất nộp, ghi:

Nợ TK 642 - đưa ra phí làm chủ kinh doanh (6422)

Có những TK 111, 112,…

4. Giá chỉ trị vật liệu xuất dùng, hoặc cài vào áp dụng ngay cho thành phần bán hàng, thành phần quản lý công ty như: xăng, dầu, mỡ nhằm chạy xe, vật tư dùng cho sửa chữa TSCĐ thông thường của doanh nghiệp,..., ghi:

Nợ TK 642 - bỏ ra phí quản lý kinh doanh (TK cấp cho 2 phù hợp)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)

gồm TK 152 - Nguyên liệu, trang bị liệu

Có các TK 111, 112, 242, 331,...

- Trị giá chỉ dụng cụ, đồ dùng văn chống xuất cần sử dụng hoặc cài về áp dụng ngay cho thành phần bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn không qua nhập kho được tính trực tiếp một đợt vào túi tiền bán hàng, bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp, ghi:

kimsa88
cf68