By The Age Of Dùng Thì Gì

     

Trong giao tiếp tiếng anh có không ít mẫu câu hay nhiều từ có nhiều nghĩa khác biệt khi đặt nó vào những ngữ cãnh không giống nhau. Bài viết hôm nay shop chúng tôi giới thiệu một nhiều từ rất thường được sử dụng và dễ dẫn đến nhầm lẫn trong giờ anh đó là ” By the time”. Vậy by the time là gì? Ý nghĩa, cấu tạo và phương pháp dùng trong giờ anh.

Bạn đang xem: By the age of dùng thì gì

Bạn đã xem: By the age of cần sử dụng thì gì

By the time là gì?

By the time là một trong những liên từ bỏ chỉ thời gian, tùy vào cấu trúc câu, tùy theo ngữ cảnh mà lại có chân thành và ý nghĩa khác nhau như : trước khi, (vào) lúc/ khi/ vào thời khắc mà…

Các thì đi cùng với by the time?

Dùng với hiện tại đơn:

By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai trả thành)( tại đây by the time được dùng với thì lúc này đơn cùng với nghĩa Khi…; Lúc…; Vào thời gian mà…; trong khi…

Cấu trúc này được call là mệnh đề thời hạn mang nghĩa tương lai. Dùng để làm diễn tả: trong tương lai, thời điểm một sự việc (S1 + V1) nào kia đã xảy ra thì một sự việc khác (S2 + V2) xảy ra/ xong xuôi rồi.

Xem thêm: Chuyện Tình Cô Giáo Liên Bạn Cô Giáo Thảo Tập 1 Cực Hay, Cô Giáo Liên Bạn Cô Giáo Thảo

Ví dụ:By the time I arrive, he will have already left.

Xem thêm: Top 10 Dj Hay Nhất Thế Giới 2019 Theo Xếp Hạng Dj Mag, 5 Dj Nổi Tiếng Của Làng Edm Thế Giới

(Lúc tôi đến, anh ta vẫn rời đi rồi.)


*

By the time I arrive, he will have already left

Dùng cùng với thì thừa khứ đơn hay quá khứ hoàn thành

By the time S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + V2 (quá khứ trả thành)S2 + V2 (quá khứ trả thành) + by the time + S1 + V1 (quá khứ đơn)

Dùng nhằm diễn tả: Trong thừa khứ, trước khi một vụ việc (S1 + V1) nào đó đã xảy ra thì một vấn đề khác (S2 + V2) đã xảy ra rồi.

Ví dụ:

By the time He went to my home, he had gone lớn the museum.(Khi anh ấy đến nhà của tôi thì anh ấy đang đi đến nhà bảo tàng rồi)


*

By the time He went khổng lồ my home, he had gone to lớn the museum

Phân biệt “by the time” và “when”

The sun will be setting when I get home.( khía cạnh trời đã mọc lúc tôi về mang lại nhà)FUTURE PERFECTFUTURE PERFECTThe sun will have set by the time I get home.( phương diện trời vẫn lặn lúc tôi về đến nhà.)~The sun will have set when I get home. ( mặt trời đang lặn khi tôi về nhà.)PRESENT (ROUTINE)PRESENT (ROUTINEThe sun has already set by the time I get home everyday.( khía cạnh trời sẽ lặn lúc tôi về bên mỗi ngày.)The sun sets when I get home. (this time of year)(Mặt trời lặn lúc tôi về nhà. (thời gian này của năm)PASTPASTThe sun had already set by the time I got home. (single or multiple events)( mặt trời vẫn lặn lúc tôi về cho nhà. (một hoặc những sự kiện)The sun had already set when I got home. (single or multiple events)( phương diện trời sẽ lặn khi tôi về nhà. (một hoặc những sự kiện)

Bài tập sử dụng cấu tạo câu by the time là gì?

1. Complete the sentence with a future progressive or perfect verb tense.( dứt các câu sau ử dụng hễ từ vào ngoặc)