Máy móc thiết bị

MÁY RẢI BTN VOGELE1800-2 SX T3/2014
TRAM TRỘN BTXM 60T/h
LU DINAPAC 2 TT10T
LU DINAPAC 2 BANH TỰ TRỌNG 10T
LU HAMM Tự trọng 12 T, Lực rung 30 T
Rải thảm bê tông nhựa tại dự án nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương

Album khác: