banner
Dự án
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 16/4/2020

 Kính gửi các quý vị Cổ đông công ty cổ phần 471,

HĐQT Công ty xin thông báo lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

  1. Thời gian: 7h30’ ngày 28 tháng 04 năm 2020.
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, cơ quan Công ty Cổ phần 471

Số 9 – Đường Trần Nhật Duật – Phường Đội Cung – TP.Vinh – tỉnh Nghệ An.

3.      Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP 471 theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/4/2020 do trung tâm Lưu kí chứng khoán Việt Nam xác nhận hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

  1. Chương trình Đại hội: Xem Chương trình đại hội đính kèm

5.      Lưu ý: Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo

các giấy tờ sau:

-        Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) bản gốc

-        Đối với trường hợp ủy quyền tham dự đại hội: Giấy mời, Giấy ủy quyền (theo mẫu kèm theo thông báo này), Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) bản photo của người ủy quyền, Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) bản gốc và (01) bản photo của người được ủy quyền.

  1. Tài liệu phục vụ Đại hội: Đề nghị quý Cổ đông tham khảo tại:

Website: www.congty471.com.vn mục Quan hệ cổ đông

  1. Xác nhận tham dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền xin vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội (nếu có) trước 16h ngày 27/4/2020 về:

Công ty Cổ phần 471

Địa chỉ: Số 9 – Đường Trần Nhật Duật – Phường Đội Cung – TP.Vinh – tỉnh Nghệ An

Hoặc scan/fax đến: Ông Nguyễn Cảnh Kiên    Di động: 0912.889.139

Email: nguyencanhkienna@gmail.com           Fax: 02383.848.964

Trân trọng thông báo./.       

Các tin bài khác :

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Địa chỉ : Số 9 - Trần Nhật Duật – TP Vinh - Nghệ An.

Điện thoại : 0383.842.356 - Fax : 0383.848.964

Email : congty471@gmail.com Website:www.congty471.com.vn