banner
Dự án
Thông báo thay đổi ngày Đại hội dự kiến và ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 23/3/2020

 Kính gửi các quý Cổ đông Công ty CP 471

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo thay đổi lịch Đại hội dự kiến và Ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Lịch dự kiến: từ 01/5/2020 đến 15/5/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/4/2020

- Các nội dung khác không thay đổi

 

Trân trọng!

Các tin bài khác :

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Địa chỉ : Số 9 - Trần Nhật Duật – TP Vinh - Nghệ An.

Điện thoại : 0383.842.356 - Fax : 0383.848.964

Email : congty471@gmail.com Website:www.congty471.com.vn