banner
Dự án
Dự kiến lịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 23/3/2020

Kính thưa các quý Cổ đồng !

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 xin thông báo lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Thời gian: dự kiến từ 20/4 đến 30/4/2020 (Cụ thể sẽ có thông báo sau)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2020

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty

- Địa chỉ: số 9, Trần Nhật Duật, TP Vinh, Nghệ an

 

Trân trọng!

Các tin bài khác :

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Địa chỉ : Số 9 - Trần Nhật Duật – TP Vinh - Nghệ An.

Điện thoại : 0383.842.356 - Fax : 0383.848.964

Email : congty471@gmail.com Website:www.congty471.com.vn