banner
Dự án
Gia hạn thời gian trả cổ tức 2018

Ngày 31/12/2019

Hiện tại do nhiều Chủ đầu tư chưa thanh toán tiền nợ khối lượng xây lắp hoàn thành, đồng thời công ty đang tập trung nguồn vốn ưu tiên cho các hợp đồng lớn nên nguồn tiền công ty bị hạn chế. Vì vậy Công ty điều chỉnh gia hạn ngày trả cổ tức  năm 2018 đến 31/3/2020

Trân trọng thông báo tới quý Cổ đông được biết!

Các tin bài khác :

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Địa chỉ : Số 9 - Trần Nhật Duật – TP Vinh - Nghệ An.

Điện thoại : 0383.842.356 - Fax : 0383.848.964

Email : congty471@gmail.com Website:www.congty471.com.vn