Công ty cổ phần 471 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự va biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Đăng: 2/18/2019 4:42:10 PM

   Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 471;

   Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần 471.

   Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 471 trân trọng thông báo với Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự va biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

   1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là ngày 22/03/2019.

   2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau.

   Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 471 xin trân trọng thông báo.

TIN BÀI KHÁC:

Chi bộ Cơ quan 2 - Đảng bộ Công ty cổ phần 471 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới, trao quyết định Công nhân đảng viên chính thức cho đảng viên dự bịCông ty cổ phần 471 tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2019 và Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019 Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khănCông ty cổ phần 471 tặng quà nhân dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Huân chương - Giải thưởng
prev
  • Huân chương Độc Lập hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhất
  • Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
  • Huân chương Lao Động hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhì
next
Dự án tiêu biểu