Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Đăng: 5/3/2018 9:29:07 AM
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng 27/04/2018, tại trụ sở chính số 9 đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần 471 đã tiến hành tổ chức: "Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018" Đại hội có 21 đại biểu đại diện cho 293 cổ đông, sở hữu 4.281.485 cổ phần chiếm 85.63% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tới tham dự .

 

Thay mặt Hội đồng quản trị , Ông Vương Đình Ngũ - Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Năm 2017 tiếp tục được đánh giá là năm khó khăn đối với các công ty xây dựng giao thông, cạnh tranh trong đấu thầu diễn ra ngày càng khốc. Nhưng với sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nỗ và sự nỗ lực hết sức mình của người lao động. Năm 2017 Công ty đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các mặt về các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra: Sản xuất của công ty ổn định, đời sống người lao động được đảm bảo, cổ tức đạt kế hoạc đã đề ra, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước...Đánh giá năm 2018 và những năm tiếp theo tình hình kinh tế và công ăn việc làm vẫn tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp XDCB trong ngành GTVT, Công ty quyết tâm nỗ lực tìm kiếm việc làm trong xây dựng công trình giao thông và tiếp tuc phát triển đa dạng hóa phát triển các lĩnh vực sản xuất và đầu tư khác. Với  quan điểm an toàn, chất lượng, tiến độ, trong sản xuất và đổi mới trong quản trị điều hành  tiếp tục đưa công ty  phát triển ổn định và bền vững.

 

Ông Mai Anh Đồng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh của năm 2017 và các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch của Công ty trong năm 2018.

Một số hình ảnh Đại hội:

                                                                             Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu chính:

- Báo cáo tài chính năm 2017.

- Thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2017.

- Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2018.

- Mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần 471 đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

 

TIN BÀI KHÁC:

Công ty cổ phần 471 tặng quà nhân dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019Công ty cổ phần 471 tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2018. Công ty cổ phần 471 trao quà Tết Xuân Mậu Tuất 2018. Công đoàn Công ty cổ phần 471 tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn khóa XXI nhiệm kỳ 2017 - 2022.Công ty cổ phần 471 phối hợp tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, Đại hội Công đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 và tập huấn định kỳ công tác ATVSLĐ
Huân chương - Giải thưởng
prev
  • Huân chương Độc Lập hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhất
  • Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
  • Huân chương Lao Động hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhì
next
Dự án tiêu biểu