Nghị quyết HĐQT về việc: Ông Lê Thái Quang Hào giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, thay đổi chức danh trong Công ty, thời gian chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức năm 2016.
Huân chương - Giải thưởng
prev
  • Huân chương Độc Lập hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhất
  • Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
  • Huân chương Lao Động hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhì
next
Dự án tiêu biểu