Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 471 - năm 2017
Đăng: 4/13/2017 8:55:52 AM

Sáng ngày 31/03/2017, tại Hội trường tầng 4 – Công ty cổ phần 471, số 9 Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần 471 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nhiều nội dung quan trọng, định hướng cho hoạt động năm 2017 và giai đoạn phát triển tiếp theo.

 


                       

 

Đến tham dự Đại hội có 40 cổ đông tham gia, đại diện cho 87,47% số cổ đông có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội Ông Vương Đình Ngũ – Chủ tịch Hội đồng quả trị đã thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Ông Mai Anh Đồng – Giám đốc công ty đã trình bày Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và đưa ra một số chỉ tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017 như sau:

   -  Giá trị sản lượng: 600 tỷ đồng, tăng 26.91% so với năm 2016;

   -  Doanh thu và thu nhập khác: 550 tỷ đồng, tăng 19,83% so với năm 2016;

   -  Lợi nhuận sau thuế: 9 tỷ đồng, tăng 21,38% so với năm 2016;

   -  Tiếp tục duy trì mức trả cổ tức >=10%;

    -  Trong năm 2017 HĐQT và Ban giám đốc công ty sẽ tập trung chỉ đạo thi công các công trình đang thi công, tiếp tục tập trung đầu tư công tác tìm kiếm việc làm cho năm 2017 và các năm tiếp theo; đặc biệt tìm kiếm cơ hội tiếp cận các dự án với tư cách là Nhà đầu tư và là Nhà thầu thi công như Dự án đường cao tốc Bắc – Nam…, đồng thời mở rộng lĩnh vực hoạt động, tìm kiếm việc làm trong các lĩnh vực mới như xây dựng Thủy lợi, Thủy điện; chủ động tìm kiếm và ký kết các hợp đồng thi công bê tông nhựa tại các địa bàn có đặt trạm trộn BTN, trạm trộn BTXM.

 

Thay mặt Ban kiểm soát Bà Đặng Thị Nga – Trưởng ban đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2016 và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Mọi hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2016 đều thực hiện đúng Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua một số nội dung như sau:

- Điều lệ công ty sửa đổi phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014;

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Toàn vào Ban kiểm soát Công ty.

Nhận thấy năm 2017 cũng sẽ là một năm đầy khó khăn và thách thức nhưng tại Đại hội toàn bộ cổ đông tham dự đã hoàn toàn tin tưởng vào Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc sẽ đạt được những chỉ tiêu đề ra đưa Công ty cổ phần 471 ngày càng phát triển.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần 471 đã diễn ra thành công tốt đẹp!

TIN BÀI KHÁC:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018Công ty cổ phần 471 tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2018. Công ty cổ phần 471 trao quà Tết Xuân Mậu Tuất 2018. Công đoàn Công ty cổ phần 471 tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn khóa XXI nhiệm kỳ 2017 - 2022.Công ty cổ phần 471 phối hợp tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, Đại hội Công đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 và tập huấn định kỳ công tác ATVSLĐ
Huân chương - Giải thưởng
prev
  • Huân chương Độc Lập hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhất
  • Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
  • Huân chương Lao Động hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhì
next
Dự án tiêu biểu