Ảnh tư liệu 471

Đại diện lãnh đạo Cty nhận Huân chương Độc lập hạng ba tại Đại hội thi đua yêu nước Ngành GTVT
Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty và đón nhận danh hiệu Huân chương độc lập hạng ba
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Cty và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Album khác: