Hình ảnh các công trình đã hoàn thành

TRAM XAY ĐA HOÀNG MAI 150M3/h
Trạm xay đá Hoang Mai phục vụ tcQL1
THI CÔNG BTN ĐƯƠNG TRUNG TÂM HUYÊN LÔC HÀ - HÀ TĨNH
THI CÔNG BTN ĐƯƠNG TRUNG TÂM HUYÊN LÔC HÀ - HÀ TĨNH
Tram Trộn BTN 120t/h phục vụ thi công QL1 khu vục Hoang Mai
Sản Xuất Vật liệu xây dựng tai khu vưc mỏ đá Hoang Mai

Album khác: